aarom leveranciers nog steeds moeten reageren op meldingen gifcentrum

Waarom leveranciers nog steeds moeten reageren op meldingen gifcentrum

 

De verlenging van de indieningstermijn voor mengsels voor consumentengebruik aan de geharmoniseerde gifcentra is geen reden om te ontspannen, maar een kans voor leveranciers om de nieuwe nalevingsvereisten aan te pakken. Projectmanager van Knoell Duitsland voor kennisgeving van productveiligheid/gifcentra Christoph Schwarz schetst de uitdagingen.

 

Verordening (EU) 2017/542 harmoniseert de vereisten voor meldingen van gifcentra (PCN) voor alle EU-lidstaten (inclusief de EER-landen IJsland en Noorwegen). Het wijzigt de CLP-verordening (EG) 1272/2008 en introduceert de nieuwe bijlage VIII.

Beschikbare vertalingen voor ECHA's leidraad bij bijlage VIII

De UFI code

De meeste publicitaire aandacht ging tot nog toe naar de nieuwe vereiste voor een unieke formule-identificatie, de UFI code. Deze code dient te worden opgenomen op het etiket van veel gevaarlijke mengsels. Deze UFI code is echter slechts één van de vereisten in het kader van PCN, overeenkomstig artikel 45 / bijlage VIII van de CLP.

 

Individueel specifieke uitdagingen

De hieronder beschreven praktische uitdagingen zijn slechts een selectie van problemen die bedrijven vaak tegenkomen bij de voorbereiding op de nieuwe geharmoniseerde modus van PCN. Deze uitdagingen kunnen zeer individueel zijn, afhankelijk van het bedrijfsgebied en het model van een bedrijf, specifieke omstandigheden en behoeften. Bijvoorbeeld met betrekking tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

 

Uitstel is geen afstel

Het eenjarige uitstel van de eerste PCN-deadline naar 1 januari 2021 moet zeker niet worden opgevat als een uitnodiging om uit te rusten. Maar eerder als een gelegenheid om de naleving van de komende wettelijke vereisten op de juiste manier te implementeren in de bedrijfsvoering.

 

Uitstel eerste deadline tot 1 januari 2021

Oorspronkelijke deadlines voor meldingen met het nieuwe formaat:

  • mengsels voor consumentengebruik tegen 1 januari 2020 (is dus uitgesteld tot 1 januari 2021);
  • mengsels voor professioneel gebruik tegen 1 januari 2021;
  • mengsels voor industrieel gebruik tegen 1 januari 2024.

 

Wat te doen met reeds gedane kennisgevingen?

Reeds bestaande kennisgevingen van het nationale gifcentrum blijven gedurende de overgangsperiode geldig tot 1 januari 2025. Tot deze datum is opnieuw indienen volgens het nieuwe geharmoniseerde formaat niet vereist. Tenzij wijzigingen in het mengsel dit noodzakelijk maken! Bijvoorbeeld vanwege veranderingen in samenstelling, classificatie, etikettering, handelsnaam of de lidstaten waar het product op de markt wordt gebracht.

 

Vertragingen alom

De introductie van het nieuwe formaat, het bijbehorende indiensysteem en de begeleidingsdocumenten ondervonden allemaal verschillende vertragingen. Met uitzondering van Duitsland en Estland hebben de door de lidstaten aangewezen instanties aangegeven dat ze nog geen meldingen in het nieuwe formaat via ECHA’s indieningsportaal kunnen accepteren.

 

Hoe is uitstel geregeld?

De eerste termijn voor mengsels voor consumentengebruik wordt daarom verschoven naar 1 januari 2021 en valt daarmee samen met de termijn voor mengsels voor professioneel gebruik. Hoewel deze termijnverschuiving oorspronkelijk gepland was voor het laatste kwartaal van 2019, wordt deze pas half januari 2020 gerealiseerd.

 

Kennisgevingen onder oude regime

De meeste nationale aangewezen instanties hebben meegedeeld dat zij nog steeds kennisgevingen accepteren onder het bestaande nationale regime en de oude wijze van kennisgeving tot nader order vereisen.
Maar zelfs met dit extra jaar vertraging is er geen tijd te verliezen. In de meeste gevallen zijn de nieuwe vereisten aanzienlijk hoger dan de informatie die bedrijven gewend zijn te verstrekken. De meeste bedrijven moeten daarom het onderwerp ‘geharmoniseerde PCN’ zo snel mogelijk bespreken om zich voor te bereiden op mogelijke nieuwe eisen. Deze omvatten softwarewijzigingen in bestaande omgevingen, oplossingen voor gezondheid en veiligheid (EHS), evaluatie van beschikbaarheid en bruikbaarheid van bestaande gegevens, communicatie met leveranciers, enzovoort, enzovoort.

 

Hieronder een aantal acties die de meeste bedrijven in een vroeg stadium willen aanpakken om later vermijdbare niet-naleving te voorkomen.

 

Producten identificeren met PCN-relevantie

Niet alle gevaarlijke producten vallen onder de nieuwe eisen. Er zijn vrijstellingen. Bijvoorbeeld voor mengsels die alleen worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling onder gecontroleerde omstandigheden, medische hulpmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica, voedsel, diervoeder en radioactieve mengsels. Plus productcategorieën die zijn vrijgesteld van CLP, mengsels die volgens CLP zijn geclassificeerd als ‘alleen gevaarlijk voor het milieu’ of alleen als gas onder druk of mogelijk explosief. Door vooraf te beoordelen welke producten in uw portfolio PCN mogelijk niet nodig hebben, kunt u veel moeite besparen.

 

Verwacht dat uw klanten u om UFI’s vragen

Zelfs voor mengsels die geen PCN nodig hebben, is de kans groot dat een leverancier door de klant naar de samenstelling van het mengsel wordt gevraagd. Bijvoorbeeld in een situatie waarin u een ongevaarlijk mengsel levert dat uw klant kan het gebruiken bij het formuleren van een gevaarlijk mengsel. In dat geval kan uw klant u vragen om de exacte samenstelling van het geleverde mengsel te verstrekken. Om deze vertrouwelijke bedrijfsinformatie te beschermen, kunt u overwegen een vrijwillige kennisgeving uit te voeren en alleen de toegewezen UFI van het mengsel aan uw klant te communiceren, in plaats van de volledige samenstelling.

 

Kies een geschikte wijze van indiening

Over het algemeen zijn er drie verschillende manieren om een ​​PCN-dossier te genereren en in te dienen bij ECHA. Abonnees van de Iuclid-cloudservice van het bureau kunnen de meegeleverde PCN-assistent gebruiken om handmatig alle vereiste informatie online in te voeren en vervolgens het gegenereerde PCN-dossier rechtstreeks daarheen indienen.
Hoewel voor Iuclid-cloud abonnementskosten worden gerekend,is het mogelijk om het lokaal te downloaden en installeren, uw PCN-dossier genereren met dezelfde assistent en het via drag & drop uploaden naar het verzendportaal van ECHA.

 

Andere manieren van indiening

Daarnaast zijn er nog verschillende gemeenschappelijke EHS-systemen en software voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (SDS) die ook PCN-dossiers kunnen genereren. Naast het genereren van PCN-dossiers in het vereiste nieuwe formaat, zullen sommige systemen zogenaamde systeem-naar-systeem integratie bieden, waardoor geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde meldingen aan ECHA mogelijk worden.

 

Keuze is zakelijke besluit

De keuze van de meest geschikte modus voor het genereren en indienen van PCN-dossiers is een zakelijke beslissing. In de meeste gevallen afhankelijk van factoren zoals portefeuillegrootte, aantal EU-marktlanden, complexiteit van de composities, verwachte snelheid van indiening van updates, enz.

 

Lokaliseren en beoordelen van de beschikbare gegevens

De meeste informatie die nodig is voor PCN-indiening bestaat waarschijnlijk reeds ​​in de IT-systemen van bedrijven. Bijvoorbeeld in de vorm van EHS- of SDS-software of databases. Sommige gegevens kunnen echter moeilijker zijn om automatisch op te halen of te aggregeren. Denk aan alle relevante verpakkingstypes en -groottes voor elk product. Ook kan de beschikbare informatie uit het SDS onvolledig zijn, zoals ontbrekende pH-waarden of informatie over de samenstelling.

 

Aanvullend

Omdat het nieuwe formaat slechts een beperkt aantal basiskleuren en -intensiteiten zoals ‘licht,’ donker ‘of’ transparant ’toestaat, kan een reductie of afbeelding van deze mogelijke waarden vereist zijn.
Naast de UFI code moet voor elk PCN mengsel ten minste één hoofdgebruikscategorie volgens het Europese productcategorisatiesysteem (EuPCS) worden toegewezen. Ongeacht de gekozen wijze van indiening kan deze ruim van tevoren worden voorbereid.

 

Overweeg hoe u de UFI op het label kunt opnemen

De UFI code moet op het productetiket worden weergegeven. Waarbij aangetekend dat zelfs kleine wijzigingen in de classificatie of samenstelling kunnen leiden tot een hernieuwde indiening en toewijzing van een nieuwe UFI. Afhankelijk van hoe vaak van uw UFI code wordt verwacht dat deze verandert, kan het nodig zijn om in-line afdrukken van de huidige UFI te overwegen om een gereserveerd leeg gebied te hanteren. Houd er tevens rekening met de mogelijkheid om een nieuwe UFI te moeten indienen en toewijzen in het geval uw leverancier u op de hoogte brengt van een wijziging in de classificatie of samenstelling van een aan u geleverde grondstof. Dit is des te relevanter naarmate u verder in de supply chainzit en hoe meer mengsels u als grondstof gebruikt.

 

De standpunten in dit artikel zijn die van de deskundige auteur (dr. Christoph Schwarz).

 

Bron: Chemical Watch.

 

Voorbehoud
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!

 

Lees ook: Beschikbare vertalingen voor ECHA’s leidraad bij bijlage VIII