Ruim 5.600 reacties op ECHA voorstel voor PFAS-beperking

Ruim 5.600 reacties op ECHA voorstel voor PFAS-beperking

Foto: Bron

Ruim 5.600 reacties op ECHA voorstel voor PFAS-beperkingRuim 4 400 organisaties, bedrijven en individuen dienden opmerkingen en informatie in over het voorstel om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in de Europese Economische Ruimte te beperken. Aan het einde van de raadpleging op 25 september had ECHA meer dan 5.600 reacties ontvangen van meer dan 4.400 organisaties, bedrijven en individuen.

De opmerkingen zullen worden gecontroleerd door de wetenschappelijke comités voor risicobeoordeling (RAC) en sociaal-economische analyse (SEAC) van ECHA. De kanttekeningen die relevante, op bewijs gebaseerde informatie verstrekken, zullen in aanmerking worden genomen in het adviesproces.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
De vijf indienende landen

De vijf landen die het oorspronkelijke voorstel hebben opgesteld, zullen ook de input van de consultatie beoordelen en kunnen op basis daarvan hun oorspronkelijke voorstel bijwerken.

 

Enkele kanttekeningen

Veel opmerkingen die tijdens de raadpleging zijn ingediend, zijn al gepubliceerd op de website van ECHA. Informatie die door de geraadpleegde als vertrouwelijk is aangemerkt, wordt niet openbaar gemaakt. Reacties die vlak voor de deadline worden ontvangen, worden momenteel verwerkt en zullen binnenkort worden gepubliceerd.

 

Volgende stappen

Het RAC en het SEAC evalueren de voorgestelde beperking en houden rekening met de relevante informatie die tijdens de raadpleging is ontvangen. De commissies ontwikkelen hun onafhankelijke, wetenschappelijke adviezen tijdens een reeks bijeenkomsten, waar ontwerpadviezen worden besproken. Er wordt aandacht besteed aan alle aspecten en betrokken sectoren.

 

Verslag aan Europese Commissie

ECHA zal de definitieve adviezen binnen de kortst mogelijke termijn aan de Europese Commissie uitbrengen, terwijl het zorgt voor een goed toezicht door de wetenschappelijke comités. Zodra de commissies hun adviezen hebben vastgesteld, zullen deze aan het publiek worden meegedeeld.
De Commissie zal samen met de EU-lidstaten beslissen over de beperking.

 

Achtergrond

Het beperkingsvoorstel is opgesteld door autoriteiten in Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Het is op 13 januari 2023 ingediend bij ECHA. Het heeft tot doel de PFAS-emissies naar het milieu te verminderen en producten en processen veiliger te maken voor mensen. Het zes maanden durende overleg liep van 22 maart tot en met 25 september 2023.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Vergiftigingencentra en de verplichting om te updaten?

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!