Geen overeenstemming in EU over gebruik glyfosfaat!

Geen overeenstemming in EU over gebruik glyfosfaat!

Foto: Flickr

Geen overeenstemming in EU over gebruik glyfosfaat!De EU-lidstaten zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de door de Europese Commissie voorgestelde verlenging van tien jaar voor het gebruik van glyfosaat, een controversiële chemische stof die in herbiciden wordt gebruikt. Verschillende lidstaten waaronder Nederland en Frankrijk, onthielden zich vrijdag van stemming bij de stemming in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (PAFF), na tweedaagse technische discussies in Brussel. Oostenrijk, Luxemburg en Kroatië stemden tegen de voorgestelde verlenging.
3 redenen om voor Siam software te kiezen
Omdat er geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen is, zal een commissie van beroep de tekst van de Commissie nu heroverwegen, waarbij in de eerste helft van november een tweede stemming zal plaatsvinden. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigde vrijdag dat er nog steeds een ‘dialoog’ kan plaatsvinden tussen de lidstaten om tot een compromis te komen. Veel ‘hoofdsteden’ hebben namelijk hun zorgen geuit over de impact van het krachtige herbicide op de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. Als er in november geen gekwalificeerde meerderheid wordt behaald, zal de Commissie een definitief besluit nemen over de verlenging.

 

Aanbeveling EU-bestuurder

In september heeft een EU-bestuurder aanbevolen de goedkeuring van het gebruik van glyfosaat op de EU-markt te verlengen met nog eens tien jaar na de vervaldatum van 15 december van dit jaar. Deze aanbeveling kwam nadat de voedselveiligheidsorganisatie EFSA in juli ‘geen kritieke punten van zorg’ had geconstateerd. onderzoek. Maar EU-ambtenaren erkenden dat de EFSA-analyse lacunes in de gegevens bevatte en er niet in was geslaagd conclusies te trekken over bepaalde aspecten, ook voor consumentenvoeding.

 

Kankerverwekkend

Glyfosaat is een bron van controverse sinds het kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2015 concludeerde dat het waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens. In een poging de lidstaten te overtuigen had de Europese Commissie geprobeerd ‘risicobeperkende maatregelen’ in te voeren, zoals bufferstroken van tien meter rond bespoten gebieden en de aanbeveling om bepaalde spuitmonden te gebruiken om ‘sproeidrift’ te verminderen.

 

Reactie Pesticide Action Network (PAN)

NGO Pesticide Action Network (PAN) Europe had felle kritiek had geuit op de voorgestelde verlenging van de Commissie en verwelkomde het besluit van de lidstaten om het besluit uit te stellen. ‘Wij zijn van mening dat het (het voorstel van de Commissie -red) geen rekening houdt met al het wetenschappelijke bewijs dat we hebben dat glyfosaat schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Volgens de EU-wetgeving moet het middel dan ook verboden worden’, vertelt hoofd wetenschap en beleid van PAN Europe Angeliki Lysimacho. ‘De strijd is nog niet voorbij, maar er is een deadline’, aldus Lysimachou. ‘De Commissie en Europa hebben zich ertoe verbonden de afhankelijkheid van pesticiden te verminderen en alternatieve methoden te gebruiken, zoals meer op de natuur gebaseerde en milieuvriendelijke oplossingen. Een verlenging van glyfosaat met tien jaar is echt zorgwekkend.’

 

De standpunten van de verschillende landen

Oostenrijk en Luxemburg hadden eerder aangekondigd dat zij zich tegen de verlenging zouden verzetten. Luxemburg is het enige EU-land dat de stof in het verleden tijdelijk heeft verboden. De Nederlandse minister van Landbouw – Piet Adema – had bevestigd dat Nederland zich van stemming zou onthouden, waarbij hij uitlegde dat zijn ‘genuanceerde standpunt’ geen ‘recht zou worden gedaan door een stem voor of tegen’ het voorstel. In september waarschuwde de Duitse minister van Landbouw voor de bedreigingen van glyfosaat voor de biodiversiteit en benadrukte hij de noodzaak van een gecoördineerde uitfasering op Europees niveau. Italië stemde vrijdag vóór de verlenging met tien jaar, maar onder bepaalde voorwaarden, waaronder het verbod op het gebruik van glyfosaat tijdens de oogstinzameling, aldus diplomatieke bronnen.

 
Bron: euronews
Lees ook: ECHA gaat een beperkingsvoorstel opstellen voor chroom (VI)-stoffen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!