ECHA gaat een beperkingsvoorstel opstellen voor chroom (VI)-stoffen

ECHA gaat een beperkingsvoorstel opstellen voor chroom (VI)-stoffen

Beeld: Pixexid

ECHA gaat een beperkingsvoorstel opstellen voor chroom (VI)-stoffenDe Europese Commissie heeft ECHA verzocht een REACH-beperkingsvoorstel op te stellen voor bepaalde chroom (VI)-stoffen die momenteel op de autorisatielijst van zeer zorgwekkende stoffen staan.

ECHA heeft een mandaat gekregen van de Europese Commissie om een ​​Annex XV-rapport op te stellen voor mogelijke beperking van ten minste de chroom (VI)-stoffen die momenteel voorkomen in vermeldingen 16 en 17 van de REACH-autorisatielijst (bijlage XIV). ECHA zal het voorstel uiterlijk 4 oktober 2024 indienen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Doel van beperkingsvoorstel

Het beperkingsvoorstel heeft tot doel de uitdagingen aan te pakken die de huidige en mogelijke toekomstige werklast voor zowel ECHA als de Commissie met zich meebrengt. Deze werkdruk komt voort uit het grote aantal autorisatieaanvragen voor het gebruik van deze stoffen, die al zijn ingediend of mogelijk afkomstig zijn van honderden bedrijven. Voor ECHA zou het beoordelen van de aanvragen en het uitbrengen van adviezen daarover de beschikbare middelen van de comités voor Risicobeoordeling (RAC) en Sociaal-Economische Analyse (SEAC) te boven gaan. Het zou hun werk op het gebied van de regulering van andere gevaarlijke chemische stoffen beïnvloeden.

 

Uitbreding mandaat mogelijk

Als ECHA tijdens de voorbereiding van het beperkingsvoorstel een potentieel risico van betreurenswaardige vervanging door andere chroom (VI)-stoffen constateert, is een uitbreiding van het mandaat tot aanvullende chroom (VI)-stoffen mogelijk. Dit zal echter met de Commissie moeten worden besproken en overeengekomen.

 

Voorbereiding en evaluatie beperkingsvoorstel

De voorbereiding van het beperkingsvoorstel en de evaluatie ervan door het RAC en het SEAC zullen het standaard REACH-beperkingsproces volgen. Bij het opstellen van het voorstel zal ECHA rekening houden met de kennis en ervaring die het heeft opgedaan bij het verwerken van autorisatieaanvragen voor deze stoffen.

 

Een primeur

Zodra de Commissie de beperking goedkeurt, worden de stoffen – waarvoor het toepassingsgebied geldt – van de autorisatielijst verwijderd. Dit zou de eerste keer in de geschiedenis van REACH zijn dat een dergelijke actie zou worden ondernomen.

 

Hulp voor bedrijven

De Commissie heeft een vraag- en antwoorddocument gepubliceerd waarin de situatie voor de getroffen bedrijven wordt verduidelijkt. Dit document behandelt ook de belangrijkste vragen met betrekking tot het arrest van het Europese Hof van Justitie waarbij de vergunning van een consortium dat veel downstreamgebruikers van chroomtrioxide omvat, nietig wordt verklaard (Chemservice-besluit).
Bedrijven die zich bezighouden met chroom(VI)-verbindingen worden aangemoedigd het document te raadplegen voor meer informatie. Als uw vraag niet wordt beantwoord in het document, stuur deze dan naar GROW-F1@ec.europa.eu.

 

Geschiedenis

In totaal zijn in april 2013 en augustus 2014 elf chroom (VI)-stoffen aan de autorisatielijst toegevoegd. Ze kunnen kanker en genetische mutaties veroorzaken en de voortplanting schaden. Sommigen van hen zijn ook huid- en ademhalingsallergenen. Een van de belangrijkste toepassingen van de stoffen die onder het beperkingsvoorstel vallen, is galvaniseren. Dat is een gebruikelijk proces voor oppervlakteafwerking om materiaal te coaten.

 

Verdere informatie
  • Vragen en antwoorden van de Commissie voor bedrijven
  • Mandaat aan ECHA
  • Register van beperkingsintenties
  • Arrest van het Europese Hof van Justitie, zaak C-144/21
  • Autorisatielijst – vermelding 16 – chroomtrioxide
  • Autorisatielijst – vermelding 17 – chroomzuur

 

Bron: ECHA
Lees ook: Ruim 5.600 reacties op ECHA voorstel voor PFAS-beperking

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!