Algeheel verbod op PFAS verlamt schone technologie!

Algeheel verbod op PFAS verlamt schone technologie!

Beeld: PxHere

Algeheel verbod op PFAS verlamt schone technologie!Opinie! Een algeheel verbod op alle soorten PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) – of ‘forever chemicals’ – wordt momenteel overwogen door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). PFAS worden gebruikt in schoonmaakproducten, pannen met antiaanbaklaag, producten voor persoonlijke verzorging en meer. Een verbod hierop zal dus levens redden en duurzame praktijken opleveren. Maar volgens Daniel Fraile van Hydrogen Europe worden de PFAS-subgroepen van fluorpolymeren en perfluorpolyethers gebruikt in schone technische materialen die nodig zijn voor windturbines, batterijen, halfgeleiders, elektrische voertuigen, warmtepompen en waterstoftechnologieën. En een haalbaar commercieel alternatief is niet. Bovendien zijn ze niet ‘biologisch beschikbaar’, ‘bioaccumulerend’ of in water oplosbaar en worden ze volgens de criteria van de OESO beschouwd als polymeren die weinig zorgwekkend zijn. ECHA zou het onderscheid moeten maken en deze subgroepen niet in het verbod moeten betrekken, zegt Fraile. Op die manier zullen de miljarden die al in het gebruik ervan zijn geïnvesteerd niet verloren gaan en kan de verdere uitrol van essentiële schone energieoplossingen op koers blijven.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
De schadelijke kanten van ‘forever chemicals’

In januari 2023 hebben vijf landen (Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland) een voorstel ingediend in het kader van het REACH-kader van de EU (het chemicaliënkader van de EU/EER) met als doel alle soorten PFAS te verbieden. De PFAS-groep omvat ruim 10.000 stoffen die de bijnaam ‘forever chemicaliën’ hebben gekregen vanwege hun veerkracht bij blootstelling aan water, hitte en tijd. Ze breken niet gemakkelijk of helemaal niet af en er zijn residuen gevonden bij mensen en in het wild levende dieren. Uit onderzoeken is gebleken dat ze in beide gevallen in verband worden gebracht met gezondheidsproblemen.

 

Lood en asbest

Net als lood en asbest vóór hen is de strenge regulering van PFAS objectief gezien een goede zaak, vooral als er veiligere, schonere en duurzamere vervangingen bestaan. PFAS worden gebruikt in schoonmaakmiddelen, pannen met antiaanbaklaag, producten voor persoonlijke verzorging en meer. Het is zeker terecht dat ze worden verwijderd uit het soort consumentenartikelen waarmee we dagelijks in nauw contact komen.

 

De subgroep fluorpolymeren en perfluorpolyethers

Het is belangrijk om in dit stadium te vermelden dat niet alle PFAS gelijk zijn. De PFAS-groep omvat ook de subgroep fluorpolymeren en perfluorpolyethers. Deze vormen geen significante toxiciteitsproblemen, kunnen niet worden afgebroken tot andere PFAS en zijn niet ‘biologisch beschikbaar’, ‘bioaccumulerend’ of in water oplosbaar. Als zodanig worden ze volgens de criteria van de OESO beschouwd als polymeren die weinig zorgwekkend zijn.

 

Gebruik in reguliere cleantech-toepassingen

Met name worden fluorpolymeren gebruikt in een breed scala aan schone technologietoepassingen. Windturbines, batterijen, halfgeleiders, elektrische voertuigen, warmtepompen en waterstoftechnologieën zoals brandstofcellen en elektrolysers. Ze maken allemaal op een bepaald punt in hun waardeketen gebruik van deze specifieke PFAS. Onder andere de veerkracht, warmte- en stroomgeleidende eigenschappen van fluorpolymeren maken ze tot een cruciaal onderdeel van deze technologieën. Belangrijk is dat er geen levensvatbaar commercieel alternatief beschikbaar is en dat er ook geen in aantocht is.

 

Een totaal verbod ondermijnt klimaatambities!

Hierin ligt de kern van de kwestie: een algemene PFAS-beperking ondermijnt de klimaatambities van de EU ernstig . Zonder deze schone technologieën en zonder fluorpolymeren bestaat er geen manier om onze emissiereductiedoelstellingen te verwezenlijken. Aan de economische kant zouden de honderden miljarden euro’s die de afgelopen twintig jaar zijn geïnvesteerd in het koolstofvrij maken van onze samenlevingen door middel van hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en groene waterstof, verspild zijn als bedrijven op het gebied van schone technologie failliet gaan of hun spullen pakken en naar andere markten verhuizen. De klimaatambities – wat ze ook mogen zijn – schieten dramatisch tekort.

 

Een wetenschappelijke benadering van het verbod

Het dossier wordt momenteel beoordeeld door ECHA en er is nog voldoende tijd voordat het van zijn bureau naar dat van de Europese Commissie gaat. De ongekende omvang en reikwijdte van het dossier maakt dit tot een enorme onderneming, waar terecht langzaam en zorgvuldig over wordt nagedacht. Uiteindelijk zal hierover echter door de Europese wetgevers worden beslist en het is belangrijk dat de beperking op verantwoorde en rationele wijze wordt benaderd. Een recente gezamenlijke verklaring verenigde enkele van Europa’s grootste verenigingen op het gebied van schone technologie – Hydrogen Europe, Wind Europe, EGEC, ACEA, Recharge en anderen – in hun oproep tot “een op wetenschap gebaseerde, gedifferentieerde benadering van de verschillende soorten PFAS, gebaseerd op hun essentie. , hun impact op het milieu en de beschikbaarheid van alternatieven.”

 

De toekomst van de energietrasitie in gevaar

Zowel het Europese publiek als beleidsmakers moeten bewust worden gemaakt van de nuances van de PFAS-beperking om te voorkomen dat we – zoals de Engelsen zeggen – ‘onze neus afsnijden om ons gezicht te redden. De toekomst van de energietransitie staat op het spel.mde vrijdag vóór de verlenging met tien jaar, maar onder bepaalde voorwaarden, waaronder het verbod op het gebruik van glyfosaat tijdens de oogstinzameling, aldus diplomatieke bronnen.

Bron: energypost.eu
Lees ook: Geen overeenstemming in EU over gebruik glyfosfaat!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!