Uit onderzoek ECHA blijkt aanwezigheid giftige chemicaliën in kinderverzorgingsproducten

Uit onderzoek ECHA blijkt aanwezigheid giftige chemicaliën in kinderverzorgingsproducten

Uit onderzoek ECHA blijkt aanwezigheid giftige chemicaliën in kinderverzorgingsproductenHet Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft ontdekt dat stoffen die kanker veroorzaken, genetische mutaties veroorzaken of de voortplanting schaden, aanwezig zijn in kinderverzorgingsproducten. Denk daarbij aan artikelen zoals autostoelen, slabbetjes en aankleedkussens. Het onderzoek helpt de Europese Commissie een EU-brede beperking voor te bereiden voor deze chemicaliën, met als doel kinderen te beschermen.

Uit het onderzoek is gebaseerd op informatie uit 48 verschillende bronnen. Hieruit blijkt dat stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting (CMR) zijn, aanwezig kunnen zijn in kinderverzorgingsproducten (artikelen). Metalen zoals kobalt, lood en ftalaten zoals DEHP zijn de meest voorkomende CMR-stoffen in kinderverzorgingsproducten.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Welke artikelen?

CMR’s werden het vaakst aangetroffen in artikelen als autostoelen, slabbetjes, producten met betrekking tot toiletartikelen, beddengoed en matrassen. Kinderen kunnen tijdens het gebruik bijvoorbeeld via huid- of oraal contact worden blootgesteld aan deze gevaarlijke stoffen. Kinderen zijn logischerwijze extra kwetsbaar voor de schade die door chemische stoffen wordt veroorzaakt vanwege hun geringere fysiek en in verband met de ontwikkeling van fysiologie en gedrag.

 

Onderdelen die toekomstige beperking ondersteunen

Het rapport van ECHA biedt elementen om de Europese Commissie te ondersteunen bij de voorbereiding van een mogelijke toekomstige beperking. Deze omvatten informatie over hoe kinderverzorgingsartikelen worden gedefinieerd, wat de beperking zou kunnen omvatten, mogelijke afwijkingen, aanbevolen concentratielimieten en termijnen voor implementatie. Het rapport bevat ook standpunten van het Handhavingsforum van ECHA over hoe haalbaar het zou zijn om een ​​dergelijke beperking af te dwingen.

 

Gang van zaken

Het rapport wordt nu naar de Europese Commissie gestuurd, die het zal gebruiken om een ​​ontwerpbeperkingsvoorstel op grond van REACH-artikel 68, lid 2, op te stellen. Dankzij deze procedure kan de Commissie een beperkingsvoorstel voorbereiden zonder tussenkomst van de wetenschappelijke comités van ECHA.

 

Achtergrond

Het doel van het onderzoek van ECHA is om de Europese Commissie te ondersteunen bij het voorbereiden van een beperking op grond van de REACH-verordening om kinderen te beschermen tegen blootstelling aan CMR-stoffen in kinderverzorgingsartikelen. De focus lag op stoffen die onder de CLP-verordening een geharmoniseerde indeling hebben als CMR in categorie 1A (bekend als carcinogeen, mutageen of voor de voortplanting giftig) of 1B (vermoedelijk carcinogeen, mutageen of voor de voortplanting giftig voor de mens).

 

Hoe is de info verzameld?

Tijdens het onderzoek organiseerde ECHA twee openbare oproepen tot bewijsmateriaal en een raadpleging over het conceptrapport. Het Agentschap heeft contact opgenomen met 233 verschillende belanghebbenden om informatie over de werkzaamheden te verstrekken en hun feedback in overweging genomen.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA adviseert meer transparantie in handel gevaarlijke chemische stoffen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!