ECHA adviseert meer transparantie in handel gevaarlijke chemische stoffen

ECHA adviseert meer transparantie in handel gevaarlijke chemische stoffen

Foto: Flickr

ECHA adviseert meer transparantie in handel gevaarlijke chemische stoffenHet Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) doet aanbevelingen voor wijzigingen in de wetstekst, met als doel de implementatie door de EU van de Prior Informed Consent (PIC)-verordening, die de export en import van gevaarlijke chemicaliën en pesticiden regelt, te verbeteren.

Uit het derde rapport van ECHA over de werking van de Verordening met voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) blijkt dat de totale werklast bij de implementatie van de verordening, is blijven toenemen. Dit als gevolg van de voortdurende toevoeging van nieuwe chemische stoffen die onderworpen zijn aan PIC en de toename van stoffen die onderworpen zijn aan expliciete toestemming van importerende landen buiten de EU voorafgaand aan de export. Waarbij aangetekend dat er wel een lichte afname van het aantal exportkennisgevingen heeft plaatsgevonden.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Nieuw toegevoegde chemicaliën

Sommige van de nieuwe chemicaliën die aan de regelgeving zijn toegevoegd tot veel meldingen hebben geleid en nieuwe vormen van export in twijfel hebben getrokken. Denk daarbij aan zoals stoffen die benzeen bevatten en neonicotinoïden die schadelijk zijn voor bijen. Er is ook een toename van het aantal verzoeken van het publiek om gegevens over de handel in gevaarlijke stoffen, verzameld in het kader van de PIC-verordening.

 

Aanbevelingen

Als resultaat van deze bevindingen beveelt ECHA aan dat elke toekomstige herziening van de PIC-verordening:

  • bepalen welke delen van de kennisgevingen van uitvoer openbaar zijn;
  • verduidelijken welke informatie over handel moet worden gepubliceerd in de jaarlijkse verslagen op EU-niveau; En
  • de voorspelbaarheid en duidelijkheid van de regelgeving verbeteren door middel van wijzigingen in de wetstekst en de uitvoeringspraktijken.

 

Uitvoerend ECHA directeur Sharon McGuinness

‘De belangstelling voor de export van gevaarlijke chemische stoffen uit de EU is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, waardoor de gegevens over PIC-import- en exportmeldingen onder een vergrootglas zijn komen te liggen. De lopende evaluatie van de verordening biedt een goede gelegenheid om de impact en transparantie van PIC te verbeteren.’
‘Ons driejaarlijkse rapport stelt concrete manieren voor om dit te bereiken, bijvoorbeeld door de wettekst te verduidelijken en de huidige praktijken aan te passen. Onze aanbevelingen zijn gericht op een transparantere en effectievere implementatie van de regelgeving die de handel in gevaarlijke chemicaliën controleert.’

 

Achtergrond

De PIC-verordening regelt de export en import van bepaalde gevaarlijke chemicaliën en pesticiden tussen de EU en niet-EU-landen. Het legt vooral verplichtingen op aan bedrijven die deze chemicaliën naar niet-EU-landen willen exporteren.
Binnen de EU implementeert de verordening het Verdrag van Rotterdam inzake de voorafgaande geïnformeerde procedure in de internationale handel.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Algeheel verbod op PFAS verlamt schone technologie!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!