ECHA werkt aanbevelingen bij om REACH-registraties te verbeteren

ECHA werkt aanbevelingen bij om REACH-registraties te verbeteren
ECHA werkt aanbevelingen bij om REACH-registraties te verbeterenDe bijgewerkte aanbevelingen zullen bedrijven helpen om te voldoen aan de REACH-vereisten en het veilige gebruik van chemicaliën te waarborgen. Ze richten zich op het vermijden van dierproeven, met name middels het geven van advies over read-across. Er zijn ook statistieken vrijgegeven over de voortgang van de beoordeling van geregistreerde stoffen in 2022.

Helsinki, 28 februari 2023 – De aanbevelingen voor registranten zijn gebaseerd op de bevindingen van ECHA uit nalevingscontroles van registratiedossiers en houden rekening met recente wijzigingen in REACH-informatie-eisen. Bedrijven moeten de aanbevelingen herzien om ervoor te zorgen dat hun dossiers voldoen aan de wet en om het veilige gebruik van hun chemicaliën te waarborgen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Regels voor gebruik

De aanbevelingen richten zich op de regels voor het gebruik van aanpassingen om de veiligheid van chemische stoffen dierproefvrij te beoordelen. Ze geven advies over read-across, waarbij informatie van een bronstof wordt gebruikt om de eigenschappen van een vergelijkbare doelstof te voorspellen. Dit advies behandelt overwegingen over structurele gelijkenis, het definiëren van stofgroepen en het voorspellen van de eigenschappen van de doelstof.

 

Informatie op basis van blootstellingsscenario’s

Er is ook informatie beschikbaar over aanpassingen die zijn gebaseerd op blootstellingsscenario’s die worden beschreven in chemische veiligheidsrapporten. Nader advies heeft betrekking op de vereisten voor mutageniteitsinformatie en chronische aquatische toxiciteitsonderzoeken voor slecht oplosbare stoffen.

 

Resultaten 2022

In 2022 heeft ECHA 330 nalevingscontroles uitgevoerd voor meer dan 2 300 registratiedossiers en 295 stoffen. 302-controles waren volledige nalevingscontroles, waarbij alle relevante eindpunten van mogelijk zorgwekkende stoffen aan bod kwamen. Ze resulteerden in 277 ontwerpbesluiten die naar bedrijven werden gestuurd, waarin om meer gegevens werd gevraagd om de langetermijneffecten op de menselijke gezondheid of het milieu te verduidelijken.

 

252 besluiten nalevingscontrole, 169 over testvoorstellen aangenomen

Bovendien heeft ECHA samen met de lidstaten 252 besluiten over nalevingscontrole aangenomen. Hiermee werden gegevenslacunes aangepakt die overbleven na ontwerpbesluiten en dossierupdates. Het Agentschap nam ook 169 besluiten over testvoorstellen aan, die betrekking hadden op 347 informatievereisten waarvoor tests oorspronkelijk door de industrie waren voorgesteld.

 

Resultaten van 2009 tot 2022

Van 2009 tot 2022 heeft ECHA nalevingscontroles uitgevoerd voor meer dan 2 740 geregistreerde stoffen. De volledige nalevingscontroles waren goed voor ongeveer 14 000 registratiedossiers, wat meer dan 15 % van de geregistreerde stoffen en 20 % van alle ingediende dossiers vertegenwoordigt. ECHA controleerde de naleving van 27 % van de stoffen met grote hoeveelheden geregistreerd in hoeveelheden van 100 ton of meer per jaar.

 

Controle informatieverzoeken

Om informatieverzoeken aan bedrijven op te volgen, controleert ECHA of de door bedrijven verstrekte informatie voldoet aan de REACH-vereisten. In 2022 is dit voor 249 stoffen geconcludeerd. In ongeveer 60 % van de gevallen verstrekten bedrijven de gevraagde informatie aan het Agentschap. De resterende 40 % werd ter handhaving aan de lidstaten meegedeeld.

 

Negen stoffenbeoordelingsbesluiten aangenomen

ECHA nam ook negen stoffenbeoordelingsbesluiten aan, waarin om meer informatie werd verzocht om de veiligheid van mogelijk zorgwekkende stoffen te beoordelen.

 

Verdere informatie

 

 

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA werkt richtlijnen monomeren en polymeren bij

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!