ECHA werkt richtlijnen monomeren en polymeren bij

ECHA werkt richtlijnen monomeren en polymeren bij

Photo by form PxHere

ECHA werkt richtlijnen monomeren en polymeren bijDe beslissing van de kamer van beroep heeft gevolgen voor de registratievereisten voor importeurs en fabrikanten van monomeren en polymeren. Op 29 juni 2021 heeft de kamer van beroep (BoA) van ECHA een besluit genomen over een nalevingscontrole (A-001-2020) met betrekking tot registratieverplichtingen voor polymeerimporteurs.

ECHA’s Richtsnoer voor monomeren en polymeren is herzien om in overeenstemming te zijn met het besluit van de BoA en bevat wijzigingen in de beschrijving van registratieverplichtingen voor degenen die polymeren en monomeren importeren en vervaardigen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:
  • het monomeer dat geregistreerd moet worden door de fabrikant of importeur van een polymeer;
  • de berekening van registratietonnages van monomeren die als gereageerde stof in het uiteindelijke polymeer terechtkomen;
  • de informatie die registranten van monomeren moeten opnemen in een chemisch veiligheidsrapport voor de registratie.

 

Aanmoediging

ECHA moedigt alle importeurs en fabrikanten van polymeren en monomeren aan om het bijgewerkte richtsnoer te bestuderen en hun registraties te herzien om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan deze minimumvereisten.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: REACH-registratie polymeren op komst
Lees ook: ECHA publiceert PFAS-beperkingsvoorstel

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!