Autoriteiten en ECHA dringen aan op naleving van autorisatieplichten

Autoriteiten en ECHA dringen aan op naleving van autorisatieplichten
Autoriteiten en ECHA dringen aan op naleving van autorisatieplichtenUit het EU-brede project van het Enforcement Forum over inspecties van REACH-autorisatieplichten bleek dat de meerderheid van de gebruikers – voornamelijk kleine en middelgrote bedrijven – al voldoet aan de autorisatievereiste om risico’s te beheersen. Handhavingsmaatregelen die tijdens het project door autoriteiten worden genomen, hebben tot doel bedrijven ertoe aan te zetten zich aan de regels te houden.

Tijdens dit project voerden de handhavers van 28 landen 690 inspecties uit bij 516 bedrijven. De meest gecontroleerde zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) waren chroomtrioxide en strontiumchromaat, die bijvoorbeeld worden gebruikt bij oppervlaktebehandeling of verchromen. De inspecties waren met name gericht op downstreamgebruikers. Met name het midden- en kleinbedrijf (mkb), de eindgebruikers van de ZZS.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Een op de vier gebruikers niet in overeenstemming voorwaarden

Bij een van de vier inspecties (26 %) van downstreamgebruikers ontdekten inspecteurs dat de stof niet werd gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in het autorisatiebesluit van de Europese Commissie dat aan hun leverancier was verleend. Bijgevolg werden in deze bedrijven de werknemers of het milieu niet voldoende beschermd tegen mogelijke nadelige effecten van de SVHC’s.

 

Info wordt niet voldoende doorgegeven

Inspecteurs ontdekten ook dat voor 20 % van de gecontroleerde toegelaten stoffen downstreamgebruikers ECHA niet in kennis stelden van hun gebruik. Bovendien hebben leveranciers voor 35 % van de gecontroleerde stoffen nagelaten informatie over operationele omstandigheden, risicobeheer of monitoringregelingen – zoals in het autorisatiebesluit zijn gespecificeerd – door te geven aan de rest van de toeleveringsketen.

 

Meeste downstreamgebruikers houden zich aan autorisatieplichten

Hoewel er duidelijk ruimte is voor verbetering in de naleving van de specifieke autorisatievereisten, tonen de resultaten aan dat de meeste downstreamgebruikers zich houden aan de fundamentele autorisatieplichten. Bij 3 % van de inspecties werden gevallen ontdekt waarin bedrijven stoffen gebruikten of op de markt brachten zonder een autorisatie te verkrijgen of aan te vragen of onder een toepasselijke vrijstelling te vallen.

 

Handhavingsmaatregelen

Bij constatering van niet-naleving namen inspecteurs 254 handhavingsmaatregelen om alle bedrijven aan de regels te houden. De maatregelen omvatten voornamelijk schriftelijke adviezen en bestuurlijke bevelen, maar ook boetes en in sommige gevallen strafrechtelijke vervolging.

 

Aanbevelingen

Het projectrapport bevat aanbevelingen voor de industrie, het Enforcement Forum, nationale autoriteiten, ECHA en de Europese Commissie. Leveranciers van toegelaten stoffen moeten bijvoorbeeld de kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen verbeteren, terwijl downstreamgebruikers ervoor moeten zorgen dat de toegelaten stof wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden in het autorisatiebesluit.
Om de uitvoering door verantwoordelijken en de handhaafbaarheid van REACH-autorisaties te verbeteren, wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan aan de Europese Commissie over de inhoud en duidelijkheid van toekomstige autorisatiebesluiten.

 

Achtergrond

Inspecteurs in het Forum REF-9-project controleerden de naleving van de REACH-autorisatievereisten. Autorisatie-eisen zijn van toepassing op zeer zorgwekkende stoffen (bijv. stoffen die kanker veroorzaken, voortplantingstoxisch of mutageen zijn), die zijn opgenomen in de autorisatielijst (bijlage XIV) van REACH.

 

Doel bescherming werknemers en milieu

Deze stoffen mogen alleen worden gebruikt of op de markt worden gebracht als bedrijven of hun leveranciers een autorisatie krijgen van de Europese Commissie voor hun specifieke gebruik. De autorisatiebepalingen in REACH zijn bedoeld om werknemers en het milieu te beschermen en deze zeer gevaarlijke stoffen geleidelijk van de markt te weren.

 

REACH-EN-FORCE-9 project

Het REACH-EN-FORCE-9 (REF-9)-project liep in 28 lidstaten. De inspecties vonden plaats in 2021. De controles omvatten de vereiste om een ​​autorisatie te verkrijgen voordat autorisatieplichtige stoffen worden gebruikt of in de handel worden gebracht, de vereiste om deze stoffen alleen te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in het autorisatiebesluit of de plicht van downstreamgebruikers om melding te doen ECHA.
Daarnaast controleerde het project de informatiestroom over het veilige gebruik van toegelaten stoffen in de toeleveringsketen. Het project rondde een reeks van drie handhavingsprojecten van het Forum af, gericht op REACH-autorisatieplichten.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Nieuwe farmaceutische IUCLID datasets ondersteunen alternatieven voor dierproeven

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!