ECHA publiceert PFAS-beperkingsvoorstel

ECHA publiceert PFAS-beperkingsvoorstel
ECHA publiceert PFAS-beperkingsvoorstelDe details van de voorgestelde beperking van ongeveer 10 000 per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS’s) zijn nu beschikbaar op de website van ECHA. De wetenschappelijke comités van ECHA zullen nu beginnen met de beoordeling van het voorstel in termen van de risico’s voor mens en milieu, en de gevolgen voor de samenleving.

Helsinki, 7 februari 2023 – Het voorstel is opgesteld door autoriteiten in Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden en op 13 januari 2023 ingediend bij ECHA. Het heeft tot doel de PFAS-emissies naar het milieu te verminderen en producten en processen veiliger te maken voor mensen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Negatieve gevolgen PFAS in milieu

Alle PFAS’s die onder het voorstel vallen, zijn zeer persistent in het milieu. Als de uitstoot niet tot een minimum wordt beperkt, zullen mensen, planten en dieren in toenemende mate worden blootgesteld. Zonder enige beperking worden zodanige niveaus bereikt die negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen en het milieu. De autoriteiten schatten dat de komende 30 jaar ongeveer 4,4 miljoen ton PFAS in het milieu terecht komt indien er geen actie wordt ondernomen.

 

Baanbrekend voorstel

Peter van der Zandt, directeur risicobeoordeling van ECHA: ‘Dit baanbrekende voorstel van de vijf autoriteiten ondersteunt de ambities van de EU-strategie voor chemische stoffen en het actieplan Zero Pollution. Nu beginnen onze wetenschappelijke comités met hun evaluatie en oordeelsvorming. Hoewel de evaluatie van zo’n breed voorstel met duizenden stoffen en vele toepassingen een uitdaging zal zijn, zijn we er klaar voor.’

 

Volgende stappen

De wetenschappelijke comités voor risicobeoordeling (RAC) en voor sociaaleconomische analyse (SEAC) van ECHA controleren tijdens hun vergaderingen in maart 2023 of het voorstel voldoet aan de wettelijke vereisten van REACH. Als dat het geval is, zullen de comités beginnen met hun wetenschappelijke beoordeling van het voorstel. Op 22 maart 2023 is een raadpleging van zes maanden gepland.

 

Besluitvorming

Het RAC vormt zich een mening over de vraag of de voorgestelde beperking geschikt is om de risico’s voor de gezondheid van mensen en het milieu te verminderen. Het SEAC spreekt zich uit over de sociaal-economische effecten. Dat wil zeggen de baten en kosten voor de samenleving die verband houden met het voorstel. Beide commissies vormen hun oordeel op basis van de informatie in het beperkingsvoorstel en de opmerkingen die tijdens het overleg zijn ontvangen. De commissies buigen zich ook over het advies van het Forum Handhaving over de handhaafbaarheid van de voorgestelde beperking. Zodra de adviezen zijn goedgekeurd, worden ze naar de Europese Commissie gestuurd. Deze neemt vervolgens samen met de EU-lidstaten een besluit over de mogelijke beperking.

Op 5 april 2023 wordt een online informatiesessie georganiseerd om het beperkingsproces toe te lichten en om geïnteresseerden te helpen die willen deelnemen aan de raadpleging.

Bekijk de tijdlijn hieronder voor de volgende stappen.

ECHA publiceert PFAS-beperkingsvoorstel

 

Verdere informatie

 

Nationale links:

Denmark: Regulering af mere end 10.000 PFAS-stoffer på vej
Germany: Details zum vorgeschlagenen PFAS-Verbot in der EU veröffentlicht
the Netherlands: Details of proposed European PFAS ban released | Details bekend voor voorstel Europees PFAS-verbod | PFAS-verbod ziet levenslicht
Norway: Foreslår å forby alle perfluorerte stoffer
Sweden: Nytt EU-förbud kan stoppa all tillverkning och försäljning av PFAS

 

Mediacontacten:

press(at)echa.europa.eu (voor vragen over het proces)
presse(at)baua.bund.de (voor vragen over het voorstel)

 

Bron: ECHA
Lees ook: De spotlight op Biociden

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!