ECHA beveelt acht stoffen aan voor REACH-autorisatie

ECHA beveelt acht stoffen aan voor REACH-autorisatie

Foto: PxHere

ECHA beveelt acht stoffen aan voor REACH-autorisatieOm werknemers en het milieu te beschermen, beveelt ECHA de Europese Commissie aan om acht stoffen toe te voegen aan de REACH-autorisatielijst. Lood is één van die stoffen. Zodra stoffen aan de lijst zijn toegevoegd, moeten bedrijven autorisatie aanvragen om ze te mogen blijven gebruiken.
3 redenen om voor Siam software te kiezen
De 11e aanbeveling van ECHA omvat de volgende stoffen:
  • ethyleendiamine;
  • 2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyd en zijn individuele stereo-isomeren;
  • Lood;
  • Glutaraal;
  • 2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on;
  • 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon;
  • Diisohexylftalaat;
  • Orthoboorzuur, natriumzout.

 

Prioriteit

ECHA heeft voor deze aanbeveling voor deze stoffen uit de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen gekozen omdat ze volgens de overeengekomen aanpak van 2014 de hoogste prioriteit hebben.

 

Lood

De opname van lood in het op 2 februari 2022 gepubliceerde conceptadvies heeft veel reacties opgeleverd tijdens de consultatie. Het leidde tot een actieve discussie in het Comité lidstaten van ECHA over de beste timing, de combinatie ervan met andere lopende of geplande regelgevende activiteiten en de verwachte werklast voor de industrie en autoriteiten in de volgende fase.
Directeur voor Prioritering en Integratie Ofelia Bercaru: ‘Deze aanbeveling brengt lood in dezelfde regelgevende fase als andere loodverbindingen met vergelijkbare toepassingen die al zijn aanbevolen voor opname in de autorisatielijst. We zijn ons bewust van de uitdagingen en zijn van mening dat het in evenwicht brengen van de risico’s van lood voor werknemers en het milieu met het voortdurende gebruik ervan een beleidsbeslissing van de Commissie en de EU-lidstaten vereist.’

 

Meer informatie

Meer informatie over de redenen om deze stoffen aan te bevelen voor autorisatie en hun gebruik is beschikbaar in de bijlage en in de aanbevelingen van ECHA (zie hieronder)

 

Wettelijke verplichting

ECHA is wettelijk verplicht om de commissie regelmatig stoffen van de kandidatenlijst aan te bevelen voor opname in de autorisatielijst. Alvorens zijn aanbeveling naar de Europese Commissie te sturen, wordt rekening gehouden met de opmerkingen die zijn ontvangen tijdens een raadpleging van drie maanden en het advies van het Comité lidstaten.

 

Europese Commissie is leidend

De Europese Commissie besluit welke stoffen op de Autorisatielijst komen te staan en welke voorwaarden per stof gelden. Als een stof is opgenomen in de Autorisatielijst, mag deze na een bepaalde datum alleen op de EER-markt worden gebracht of worden gebruikt als er een autorisatie is verleend voor een specifiek gebruik.

 

Gericht op beheersing risico’s

Het autorisatieproces is gericht op het verbeteren van de vervanging van zeer zorgwekkende stoffen wanneer er technisch en economisch levensvatbare alternatieven beschikbaar zijn. Totdat dit is bereikt, is het doel om de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu goed te beheersen.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: Volgende IUCLID-release uitgesteld tot 22 mei

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!