ECHA geeft advies over nieuwe gevarenklassen voor stoffen en mengsels

ECHA geeft advies over nieuwe gevarenklassen voor stoffen en mengsels

Foto door form PxHere

ECHA geeft advies over nieuwe gevarenklassen voor stoffen en mengselsOp 20 april 2023 treden drie nieuwe gevarenklassen voor het indelen, etiketteren en verpakken (CLP) van stoffen en mengsels in werking. ECHA heeft informatie over de toepassingsdata en gerelateerde richtlijnen gepubliceerd.

 

De gevarenklassen op een rij

De Europese Commissie heeft de verordening inzake indeling, etikettering en verpakking bijgewerkt met de volgende gevarenklassen:

  • hormoonontregelaars (ED) voor de menselijke gezondheid of het milieu;
  • persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT); zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB); En
  • persistent, mobiel en toxisch (PMT); zeer persistent en zeer mobiel (vPvM).
3 redenen om voor Siam software te kiezen
Geldigheid huidige richtlijnen

Bedrijven en autoriteiten van de lidstaten kunnen de huidige richtlijnen voor het identificeren van hormoonontregelende stoffen en voor de beoordeling van PBT (persistentie, bioaccumulatie, toxiciteit) gebruiken totdat de richtlijnen voor het toepassen van de CLP-criteria zijn bijgewerkt. De verwachting is dat deze in 2024 gereed zal zijn.

 

Nieuwe gevarenklassen vanaf 2024 opgenomen in IUCLID

De nieuwe gevarenklassen zullen in het voorjaar van 2024 worden opgenomen in de IT-tool IUCLID. Vanaf dan kunnen bedrijven informatie met betrekking tot de nieuwe gevarenklassen opnemen in hun indelings- en etiketteringskennisgevingen, REACH-registraties en dossiers voor product- en procesgericht onderzoek en ontwikkeling (PPORD). Evenals in hun indieningen in het kader van de biocidenverordening en kennisgevingen van gifcentra.
Na de overgangsperiode is het voor bedrijven verplicht om aan te geven of de stof in een van de nieuwe gevarenklassen is ingedeeld.

 

Meer informatie op website ECHA

Informatie over overgangsperioden en data waarop de verordening van toepassing wordt op verschillende stoffen en mengsels is beschikbaar op de website van ECHA.

 

Verdere informatie

Europese Commissie:

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA beveelt acht stoffen aan voor REACH-autorisatie

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!