ECHA workshop opent weg voor regelgeving dierproefvrije chemicaliën

ECHA workshop opent weg voor regelgeving dierproefvrije chemicaliën

Afbeelding van kalhh via Pixabay

ECHA workshop opent weg voor regelgeving dierproefvrije chemicaliënMeer dan 500 deelnemers namen deel aan de ECHA-workshop over nieuwe benaderingsmethodologieën (new approach methodologies oftewel NAM) om manieren te bespreke. Met als doel om dierproeven te vervangen bij de gevarenbeoordeling van industriële chemische stoffen en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen.

De op 31 mei en 1 juni gehouden workshop was gericht op het bereiken van een gemeenschappelijk begrip van wat NAM’s op korte en lange termijn kunnen bereiken. De deelnemers bespraken mogelijke gebieden waar NAM’s zouden kunnen worden gebruikt om de regelgevende afhankelijkheid van gegevens die zijn gegenereerd met dierproeven te verminderen en hoe hun wettelijke acceptatie kan worden versneld.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Uitdagingen

Hoewel er belangrijke vooruitgang is geboekt bij de implementatie van NAM’s, zijn er nog steeds uitdagingen. Tijdens de workshop bespraken de deelnemers het potentieel van NAM’s om het tempo van de beoordelingen te versnellen en betere wetenschap te bieden, rekening houdend met ethische waarden.

 

Directeur Prioritering en Integratie

De directeur voor Prioritering en Integratie Ofelia Bercaru zei:
‘ECHA zet zich in voor het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe methodologieën ter vervanging van dierproeven. We willen ook bijdragen aan toekomstige EU-regelgeving over chemicaliën die niet gebaseerd is op dierproeven. Deze workshop gaf ons nieuwe inzichten en een beter begrip over hoe we verder kunnen gaan, terwijl we horizontale regelgeving zoals REACH en CLP implementeren.’
‘Gezamenlijke inspanningen van alle belanghebbenden zijn nodig om sneller vooruitgang te boeken. We zijn klaar om ons steentje bij te dragen.’

 

De rol van ECHA

ECHA blijft een actieve rol spelen bij het promoten van alternatieven. Door meer gegevens beschikbaar te maken voor de ontwikkeling van alternatieven, door de QSAR-toolbox verder te ontwikkelen en door richtsnoeren en richtlijnen te ontwikkelen voor de belanghebbenden van ECHA en bij de OESO. Ook zet ECHA de samenwerking op internationaal niveau voort in het kader van APCRA-, PARC- en EPAA-initiatieven.
De verslagen van de workshop zullen te zijner tijd beschikbaar zijn op de website van ECHA.

 

Achtergrond

De workshop bracht meer dan 500 belanghebbenden samen in Helsinki en online. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van de internationale wetenschappelijke gemeenschap, de OESO, ngo’s, de industrie en de EU.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Publicatie gegevens ontwikkeling alternatieve methoden voor dierproeven

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!