Nieuw EU-handhavingsproject voor chemische stoffen in online aangeboden producten

Nieuw EU-handhavingsproject voor chemische stoffen in online aangeboden producten
Nieuw EU-handhavingsproject voor chemische stoffen in online aangeboden productenHet handhavingsforum van ECHA stemde ermee in een EU-breed project te starten om te controleren of online aangeboden producten voldoen aan de REACH-beperkingen en de vereisten van de verordening inzake indeling, etikettering en verpakking (CLP). De subgroep Biocidenverordening, BPRS, stemde ermee in een project te starten over de etikettering van biociden.

Inspecties in dit REACH-EN-FORCE (REF)-13-project zullen plaatsvinden in 2025. Het doel is om te controleren of producten die online worden verkocht, voldoen aan de REACH-beperkingen. Denk hierbij aan producten zoals speelgoed, gewone huishoudelijke artikelen of chemicaliën. Inspecteurs zullen ook controleren of mengsels zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt in overeenstemming met CLP. Ook online aangeboden producten dienen immers de vereiste informatie over de gevaren van het mengsel bevatten. Inspecteurs kunnen ook de naleving controleren van de beperkingen op grond van de verordening persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) en de richtlijn beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS).

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Hoog percentage niet-naleving

De online verkoop van chemicaliën is een gebied van hoge niet-naleving. In een eerder Forum-project (REF-8) ontdekten inspecteurs vaak dat mengsels en artikelen die online werden verkocht gevaarlijke stoffen bevatten waarvoor beperkingen gelden, waaronder stoffen die kanker veroorzaken. Uit het project bleek dat 78 % van de gecontroleerde mengsels of voorwerpen niet voldeed aan de voorwaarden van de REACH-beperkingen.

 

Zes adviezen goedgekeurd

Daarnaast heeft de BPC zes adviezen uitgebracht over werkzame stoffen en combinaties van productsoorten, en twee adviezen over toelatingen van de Unie. Meer details over de adviezen zijn te vinden in de bijlage.

 

Strengere regels online verkoop

In het komende project kunnen inspecteurs rekenen op strengere regels voor online verkoop, zoals de Digital Services Act en General Product Safety Regulation. Deze nieuwe wetten zullen naar verwachting de handhaving versterken.

 

Handhavingsproject inzage biociden

De subgroep Biocidenverordening (BPRS) van het Forum was het erover eens dat het volgende grote handhavingsproject inzake biociden (BEF-3) zich zal toespitsen op het controleren van de correctheid van productetiketten voor biociden. Inspecteurs controleren of de informatie op de etikettering van biociden overeenkomt met hetgeen is toegelaten en opgenomen in de Samenvatting van de Productkenmerken. Inspecteurs kunnen ook de aanwezigheid en kwaliteit controleren van de informatie in de veiligheidsinformatiebladen, waar dit vereist is voor biociden.

 

REF-13 en BEF-3 projecten

Zowel REF-13 als BEF-3 projecten worden voorbereid in 2024, inspecties zijn gepland voor 2025 en rapporten worden naar verwachting gepubliceerd in 2026.

 

Nieuwe voorzitters en vice voorzitters

Tijdens de vergadering hebben de Forumleden een nieuwe voorzitter en twee nieuwe vicevoorzitters gekozen. Henrik Hedlund (SE) start als voorzitter van het Forum en Katja vom Hofe (DE) en Maria Orphanou (CY) zijn vanaf 21 juni 2023 de vicevoorzitters. De subgroep biociden verkiest Helmut de Vos (BE) als voorzitter en Jenny Karlsson (SE) en Eugen Anwander (AT) als vicevoorzitters.

 

Achtergrond

Het Enforcement Forum inclusief zijn BPR-subgroep (BPRS) is een netwerk van handhavingsautoriteiten uit de EU en de EER. Zij zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de handhaving van de REACH-, CLP-, PIC-, POP- en biocidenverordeningen met als doel onze gezondheid en het milieu te beschermen en tegelijkertijd een gelijk speelveld voor bedrijven op de hele EU-markt te waarborgen.
Het Forum kwam bijeen in Helsinki op 13-15 juni en het BPRS op 15-16 juni 2023. De volgende vergaderingen vinden plaats in november.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: Hoogtepunten van de BPC-bijeenkomst in juni

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!