IUCLID bijgewerkt met nieuwe REACH-informatievereisten

IUCLID bijgewerkt met nieuwe REACH-informatievereisten

IUCLID bijgewerkt met nieuwe REACH-informatievereistenDe laatste update van de International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) weerspiegelt de gewijzigde informatie-eisen voor het registreren van chemische stoffen onder de REACH-verordening. De bijgewerkte formaten en volledigheidscontroleregels ondersteunen bedrijven bij het melden van hun naleving van de REACH-vereisten.

Helsinki, 22 mei 2023 – In 2021 en 2022 heeft de Europese Commissie de REACH-informatievereisten verduidelijkt (bijlagen VI tot en met XI), waardoor de veiligheid en het beheer van chemische stoffen binnen de Europese Unie verder zijn verbeterd.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Belangrijkste kenmerken van de IUCLID-update:
  • Herziene REACH-bijlagen: de gegevensindelingen en regels voor volledigheidscontrole zijn bijgewerkt om de gewijzigde REACH-informatie-eisen weer te geven. Na deze release zijn de nieuwe volledigheidscontroles van REACH-registraties van toepassing vanaf 1 juni 2023;
  • Uitgebreide formaatondersteuning: de IUCLID-release introduceert de eerste versie van het formaat om tegemoet te komen aan de vereisten van de Drinkwaterrichtlijn, waardoor een betere beoordeling van chemische stoffen in drinkwater mogelijk wordt. Dit formaat zal worden beoordeeld en afgerond in de volgende IUCLID-release;
  • OESO-geharmoniseerde sjablonen: De nieuwste release bevat updates en verbeteringen aan de OESO-geharmoniseerde sjablonen. Deze sjablonen weerspiegelen nu de meest recente wijzigingen in de testrichtlijnen van de OESO, waardoor nauwkeurigere en gestandaardiseerde rapportage van chemische testen mogelijk is; En
  • BPR Samenvatting van de productkenmerken (SPC): De IUCLID-update bevat een bijgewerkt formaat voor de biocidenverordening (BPR), ter ondersteuning van de naadloze overgang van de SPC-editor naar IUCLID. Het is de bedoeling dat deze overgang eind dit jaar is voltooid, waardoor een gestroomlijnd proces voor biociden wordt gegarandeerd.

 

Handleidingen bijgewerkt

Om bedrijven te helpen zich aan de veranderingen aan te passen, heeft ECHA de REACH- en CLP-handleidingen bijgewerkt om deze update weer te geven. Daarnaast zal binnenkort een nieuwe versie van de CHEmical Safety Assessment and Reporting tool (Chesar), compatibel met deze IUCLID-release, beschikbaar komen.

 

Achtergrond

Deze IUCLID-update is een belangrijke mijlpaal aangezien het de eerste grote formaatwijziging is sinds oktober 2021. Oorspronkelijk gepland voor april 2023, werd de release uitgesteld tot mei om ervoor te zorgen dat alle overeengekomen functies worden opgenomen en er meer tijd is voor grondig testen.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA verwijdert lijst van stoffen die niet profiteren van verminderde informatie-eisen

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!