Beschikbare vertalingen voor ECHA's leidraad bij bijlage VIII

Eerste wijziging van bijlage VIII gepubliceerdDe onlangs gewijzigde bijlage VIII heeft de eerste nalevingsdatum voor geharmoniseerde rapportage aan gifcentra voor mengsels die bestemd zijn voor gebruik door de consument uitgesteld van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Andere nalevingsdata worden niet beïnvloed. Hetzelfde amendement heeft ook enkele wijzigingen aangebracht in de manier waarop informatie moet worden verstrekt.

Op 15 januari 2020 vond een CARACAL-workshop plaats met de Commissie, ECHA-vertegenwoordigers, aangewezen instanties, gifcentra en belanghebbenden in de industrie om een ​​tweede amendement op bijlage VIII te bespreken dat voortvloeit uit bepaalde werkbaarheidskwesties in sommige industriële sectoren.

 

Doel van de herzieningen

Tijdens deze workshop werd een aantal praktische oplossingen besproken en de uitkomst ervan wordt nu door de Commissie overwogen bij het opstellen van een herziene wettekst, die in maart aan CARACAL wordt gepresenteerd. De herziening is bedoeld om problemen aan te pakken zoals een hoge en onvoorspelbare variabiliteit in de samenstelling van bepaalde producten.

 

Webinar ‘Gifcentra 2020 – waar zijn we nu?’

De wijzigingen als gevolg van de eerste en tweede wijzigingen zullen worden gepresenteerd op onze volgende gifcentra webinar ‘Gifcentra 2020 – waar zijn we nu?’.

Bron: Poison Centres

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!