17 juli deadline REACH-registratienummers NONS-meldingen

17 juli deadline REACH-registratienummers NONS-meldingenBedrijven die nog steeds registratienummers willen claimen die zijn toegekend aan hun NONS-meldingen – voor stoffen die eerder zijn aangemeld op grond van de richtlijn gevaarlijke stoffen – moeten dit vóór 17 juli 2022 doen. Daarna beëindigt ECHA de mogelijkheid om registratienummers voor NONS te claimen.

ECHA’s databank voor geregistreerde stoffen bevat 9 963 meldingen die zijn gedaan onder de voorloper van REACH, de richtlijn gevaarlijke stoffen. Ongeveer 5 000 van de toegewezen registratienummers zijn door hun eigenaren opgeëist, voornamelijk in de periode 2008-2010.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com
Japanse Plamuurmessenset
Plamuur

Reden voor beëindiging

Aangezien bedrijven nu veel tijd hebben gehad om de toegewezen registratienummers te claimen en het aantal NONS-claims de afgelopen jaren tot bijna nul is gedaald, beëindigt ECHA op 17 juli 2022 de mogelijkheid om registratienummers voor NONS te claimen. Na deze datum is het niet meer mogelijk om het registratienummer in REACH-IT te claimen. ECHA zal de niet-geclaimde registratienummers in de ECHA-database en op de ECHA-website markeren als niet langer geldig.

 

Ondersteuning en advies

Bedrijven die technische ondersteuning nodig hebben bij het claimen van het registratienummer, kunnen contact opnemen met ECHA via het online beschikbare contactformulier. Voor vragen over de informatie over de NONS-kennisgeving moeten bedrijven contact opnemen met de nationale helpdesk van de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat.

 

Achtergrond

Onder REACH worden stoffen die zijn aangemeld in overeenstemming met de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen (67/548/EEG) beschouwd als geregistreerd door het bedrijf dat de melding heeft gedaan. ECHA kreeg de opdracht om vóór 1 december 2008 registratienummers toe te kennen aan alle kennisgevingen. Dit gebeurde in twee stappen. De eerste stap was het ‘aanmaken’ van registratienummers door ECHA. Er werden 9.963 registratienummers aangemaakt voor 5.294 stoffen. De tweede stap was het bevestigende ‘claimen’ van de registratienummers door de eigenaren van de notificaties in REACH-IT, waarbij een koppeling werd gemaakt tussen een registratie en het bedrijf dat ervoor verantwoordelijk is.

 

Verdere informatie

 
Foto: Gerd Altman via Pixabay

 
Bron: ECHA
Lees ook: #UFIMattersEU

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!