#UFIMattersEU
#UFIMattersEU: – ECHA’S nieuwe socialemediacampagne over belang van de UFI-code.

Vorig jaar behandelden antigifcentra in heel Europa ongeveer 600.000 telefoontjes over accidentele vergiftiging, en bijna de helft van hen meldde incidenten met jonge kinderen.

 

Bewustmaking

Die incidenten worden mede veroorzaakt doordat we ons er niet voldoende van bewust zijn dat onze huizen vol zitten met producten die potentieel schadelijke chemicaliën bevatten. Denk aan handwerkmaterialen, schoonmaakproducten voor algemeen gebruik, tuinbenodigdheden, et cetera. Als volwassenen zijn we ons nog wel bewust van het gevaar dat ze met zich meebrengen, maar kinderen nemen de werkelijkheid anders waar. Sommigen van die producten kunnen – vanwege hun kleuren of zelfs hun geuren – juist aantrekkelijk voor hen zijn. Daarom heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA een bewustmakingscampagne gelanceerd om volwassenen te leren hoe ze geldige en effectieve informatie over deze producten kunnen vinden in het geval van een ongeluk.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com
Japanse Plamuurmessenset
Plamuur

Waarom is de UFI-code belangrijk?

Het idee van de UFI-code is eenvoudig. Het is een unieke formule-identificatiecode van 16 tekens die op etiketten staat en informatie bevat over het product, het gebruik, de ingrediënten, de gevaren en de toxiciteit.In het geval van accidentele vergiftiging stelt deze numerieke code de hulpverleners dus in staat om de toxicologische informatie van het product onmiddellijk te identificeren en de beller of het medisch personeel op een snellere en gemakkelijkere manier te adviseren over de juiste behandeling, indien van toepassing.

 

Reactietijd erg belangrijk

Bij dit soort incidenten is de reactietijd erg belangrijk. Volgens de informatie die door de antigifcentra is verzameld, schatten de mensen die deze noodsituaties bijwoonden in de afgelopen jaren dat ze bij 40% van de ontvangen telefoontjes moeite hadden om de precieze identificatie van de product in kwestie, wat leidde tot te voorzichtige behandelingen.

 

#UFImattersEU-campagne

ECHA is zich bewust van het potentieel van sommige chemicaliën om onze gezondheid te schaden en heeft zojuist de socialemediacampagne #UFImattersEU gelanceerd, die een dubbele doelstelling heeft:

  1. Moedig mensen aan om altijd het nummer van hun referentiecentrum voor gifinformatie op hun telefoon te bewaren en de UFI-code te zoeken wanneer ze dit soort producten kopen.
    Vanaf 2025 is het verplicht, maar sinds januari 2021 hebben velen van hen het al toegevoegd aan hun verpakking. Het moet altijd duidelijk zichtbaar zijn op het etiket, naast de merk- of handelsnaam, of in gevareninformatie, waaronder bijvoorbeeld pictogrammen en tips voor veilig gebruik van het product.
  2. Breng deze berichten onder zoveel mogelijk mensen via een social media campagne met posts met de hashtags #UFImattersEU en #EverySecondCountsEU.

 

Siam

Siam doet mee aan deze campagne en benadrukt ook het belang van het melden van de producten aan het PCN en het aanbrengen van de UFI op het etiket.

Laten we alle ongelukken met chemicaliën vermijden!

Lees ook: Beperkte gegevens nanomaterialen in afval toch waardevol voor afvalverwerkers

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!