Onrust industrie door EU-voorstel om loodverbod in batterijen

Onrust industrie door EU-voorstel om loodverbod in batterijenDe batterij-industrie heeft haar krachten gebundeld om zich te verzetten tegen de opname van lood in een lijst van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), waardoor het gebruik van lood in batterijen zou kunnen worden verboden. ECHA wil namelijk loodmetaal opnemen in elfde aanbeveling voor de REACH-autorisatielijst.

Opname in de autorisatielijst betekent dat lood uiteindelijk wordt vervangen bij de fabricage van batterijen en alleen kan worden gebruikt met specifieke toestemming van de EU-Commissie. Een consortium van 90 bedrijven roept het ECHA, de Europese Commissie en de lidstaten op om het voorgestelde REACH-autorisatieproces stop te zetten. Met als reden dat deze actie een bedreiging vormt voor een reeks EU-industrieën, waaronder de fabrikanten van loodbatterijen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com
Japanse Plamuurmessenset
Plamuur

Geen aanvulling op bestaande maatregelen

Het consortium is van mening dat het opnemen van lood ‘aanzienlijke bureaucratie’ toevoegt, maar weinig oplevert voor de verdere bescherming van de gezondheid en het milieu. Er zijn immers al lang bestaande risicobeheersingsmaatregelen die de risico’s van blootstelling aan lood beperken. Er is een drie maanden durende raadpleging gestart, waarbij het ECHA vóór 2 mei om opmerkingen over het voorstel verzoekt.

 

Doel autorisatielijst

De autorisatielijst als geheel heeft tot doel de risico’s in verband met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) tot een minimum te beperken door ervoor te zorgen dat zij gedurende hun hele levenscyclus naar behoren worden gecontroleerd en door een vervangmiddel voor de SVHC te vinden wanneer technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar zijn.

 

Bezwaren bedrijven

Het bedrijfsleven waarschuwt dat de maatregel schade kan toebrengen aan essentiële sectoren. Waaronder sectoren die oplossingen voor energieopslag produceren en een circulaire economie van gerecycleerde metalen en materialen tot stand brengen. Het industrieconsortium streeft naar meer evenredige regelgevingsmaatregelen om belangrijke Europese waardeketens te beschermen.

 

Green Deal mogelijk uit koers

De bedrijven waarschuwen dat de ‘Green Deal’-plannen van de EU om de koolstofuitstoot te verminderen, van hun koers kunnen raken in het geval de regelgevers lood opnemen in de lijst van stoffen waarvoor een vergunning nodig is om ze te mogen gebruiken.

 

Pleidooi voor meer evenredige risicobeheersmaatregelen

In een position paper benadrukt de International Lead Association dat de loodwaardeketen al sterk gereguleerd is. Waarbij enkele van ’s werelds strengste regels ter bescherming van de gezondheid en het milieu al tot vervanging hebben geleid wanneer er alternatieven bestaan die aan de technische behoeften van de eindgebruikers voldoen. Directeur regelgevingszaken van ILA Dr. Steve Binks, zei hierover het volgende: ‘Wij vinden dit een onevenredige aanpak, aangezien het ECHA zelf stelt dat lood en loodverbindingen al onder een uitgebreid corpus van bestaande EU-wetgeving vallen.Daarom pleiten wij voor meer evenredige risicobeheersmaatregelen. We zullen dit bepleiten in de ECHA-raadpleging. Veel downstreamgebruikers van lood – belangrijke industrieën van batterijfabrikanten tot recyclers van andere metalen – zullen in hun reactie op de raadpleging van de EU-Commissie wijzen op de zeer schadelijke economische en sociale gevolgen van de opname van lood in het REACH-autorisatieproces.’

 

Bot en bureaucratisch instrument

Dr. Inge Maes, voorzitter van het REACH-consortium voor lood (Pb) en directeur duurzaamheid bij leverancier van non-ferrometalen Aurubis Beerse, hierover: ‘Het probleem met het REACH-autorisatieproces is dat het een bot en bureaucratisch instrument is dat een nadelige invloed zou hebben op een breed scala van essentiële industrieën die diensten en producten leveren die de Green Deal-doelstellingen van de EU ondersteunen, zoals het terugdringen van de klimaatverandering en het verbeteren van de circulariteit. Dit (nieuwe voorstel -red.) heeft geen zin, aangezien uit gegevens van de EU blijkt dat de REACH-autorisatie weinig zou toevoegen aan de bescherming van de gezondheid en het milieu. De resterende grote bronnen van loodemissies in de EU vallen zelfs buiten het toepassingsgebied van de REACH-autorisatie, en het risico voor werknemers wordt momenteel door de Commissie aangepakt door een versterking van de bestaande EU-normen voor de werkplek.’

 

Sleutelfactor voor schone energie

Batterijen zijn aangewezen als een van de belangrijkste katalysatoren om aan de toekomstige vraag naar opslag van schone energie te voldoen. Industrieleiders vrezen nu dat de EU-doelstellingen voor het koolstofarm maken van auto’s (het “Fit for 55”-pakket) om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen onmogelijk zullen kunnen worden gehaald als de regelgevers zich gaan richten op lood. Dat is immers het kernmateriaal dat in miljoenen nieuwe batterijen wordt gebruikt. Loodaccu’s worden onder meer gebruikt in motorvoertuigen, treinen, elektrische voertuigen op batterijen, back-up voor ononderbreekbare stroomvoorzieningen en energieopslag in het net.

 

Lood, een essentiële grondstof

Naast batterijen is lood een essentiële grondstof in andere belangrijke industrieën die de Green Deal-doelstellingen ondersteunen, waaronder

  • Kabels voor hernieuwbare energie die windmolenparken met het net verbinden
  • systemen voor zonnepanelen
  • het mogelijk maken van recycling van andere metalen en elementen van overgangstechnologie

 

Lead Matters

Het industrieconsortium heeft een reeks factsheets opgesteld waarin de belangrijke rol van lood in Europa wordt toegelicht. Lead Matters, de Europese bron voor loodgebruik, belicht de rol van lood in de batterijproductie, de luchtvaart, de fijnmechanica, hernieuwbare energie en de ruimtevaart.

Foto: PublicDomainPictures via Pixabay

Bron: Best Battery Review
Lees ook: ONE Conference 2022 registratie nu open!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!