Meeste online verkochte chemische producten voldoen niet aan regelgeving

Meeste online verkochte chemische producten voldoen niet aan regelgevingDe meeste Europese producten die online worden verkocht, voldoen niet aan de regelgeving voor chemische producten. Het FORUM (Compliance Information Exchange Forum) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van het achtste REACH-EN-FORCE-project (REF-8). Gericht was op de analyse van de naleving van de REACH-, CLP- en BPR-verordeningen in online verkochte producten. In dit rapport concludeert het project dat bijna 80% van de geïnspecteerde producten die online worden aangeboden, de wetgeving overtreedt.

De cijfers die de resultaten laten zien, zijn alarmerend: van de bijna 6000 geëvalueerde producten in 29 Europese landen voldeed 78% niet aan ten minste één regelgevingsvoorschrift. Dit heeft geleid tot de uitvoering van meer dan 5000 preventieve maatregelen door de nationale autoriteiten.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com
Japanse Plamuurmessenset
Plamuur

Belangrijkste overtredingen

De evaluatie van elk product is geïndividualiseerd en bij de inspectie is nagegaan of de drie belangrijkste Europese verordeningen inzake chemische producten zijn nageleefd.
In het kader van de REACH-verordening inzake de registratie en beoordeling van, en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen en mengsels zijn 2600 producten gecontroleerd op stoffen waarvoor beperkingen gelden. Hieronder bijvoorbeeld textiel, leder, kinderverzorgingsartikelen, speelgoed en juwelen. Van al deze producten bevatten er bijna 1800 kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen (CMR-stoffen), zoals lood en boorzuur. In principe mogen producten met CMR-stoffen waarvoor een beperking geldt, alleen beschikbaar zijn voor professionele gebruikers. Maar volgens het verslag was 99% van de geïnspecteerde producten die CMR-stoffen bevatten online te koop voor consumenten. Overtredingen werden ook vastgesteld voor ftalaten in speelgoed en cadmium in juwelen.

 

Ontbreken informatie

Volgens de CLP-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels vertoonde 75% van de geëvalueerde producten niet-naleving in verband met het ontbreken van informatie over de gevaren van de chemische stof in online reclame. Hetzij door het ontbreken van informatie, hetzij omdat de informatie weliswaar aanwezig was, maar vaak niet duidelijk zichtbaar.

 

Biociden

Met betrekking tot de biocoiden voldeed 77% van de geanalyseerde producten niet aan de BPR-voorschriften. Terwijl de meesten rechtstreeks aan de consument werden verkocht. Een cijfer dat oploopt tot bijna 80% in het geval van afweermiddelen en lokstoffen. Opvallend is dat bijna 20% van deze producten werd gesanctioneerd omdat zij misleidende vermeldingen in hun reclame hadden. Denk aan meldingen oals ‘biocide met een gering risico’, ‘niet-giftig’, ‘onschadelijk’, ‘natuurlijk’, ‘respectvol voor het milieu’ of ‘respectvol voor dieren’.

 

Bewustmakingsinspanning

Na analyse van al deze gegevens heeft ECHA geconcludeerd dat een belangrijke bewustmakingsinspanning nodig is voor alle betrokken actoren. Om ervoor te zorgen dat betrokken Bedrijven en online winkels zich inzetten voor de veiligheid van hun producten door naleving van de regelgeving. En om consumenten te stimuleren om accurate en actuele informatie te zoeken en te eisen met betrekking tot de gevaarlijke chemische stoffen in de producten die zij aanschaffen.

Foto door Shahid Abdullah via PxHere

Lees ook: Onrust industrie door EU-voorstel om loodverbod in batterijen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!