Wijziging eerste aanleveringsdatum voor rapportage gifcentra goedgekeurd
Wijziging eerste aanleveringsdatum voor rapportage gifcentra goedgekeurdDe Europese Commissie heeft een officieel voorstel tot wijziging van de CLP-verordening aangenomen. Deze wijziging betreft de eerste aanleveringsdatum voor geharmoniseerde rapportage aan gifcentra voor mengsels bestemd voor consumentengebruik. De datum is uitgesteld van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Andere aanlevingsdatums worden niet beïnvloed. Overigens introduceert hetzelfde amendement ook enkele wijzigingen in de manier waarop de informatie moet worden verstrekt.

Deze goedkeuring wordt overigens nog gevolgd door een controleperiode van twee maanden door het Europees Parlement en de Raad. Indien geen van beide bezwaar maken, wordt de goedkeuring geactiveerd nadat deze in het Officiële Journaal is gepubliceerd.

De Commissie werkt ook aan een aanvullende wijziging van bijlage VIII om een ​​aantal van de zorgen van belanghebbenden over de werkbaarheid van de kennisgevingsvereisten weg te nemen. Deze wijziging wordt verwacht in 2020.

 
Bron: Poison Centres
Lees ook: ‘Hoe werkt de systeem-naar-systeem-service?