Praktisch voldoen aan geharmoniseerde informatievereisten

Praktisch voldoen aan geharmoniseerde informatievereisten – De tweede wijziging van bijlage VIII treedt naar verwachting begin november 2020 in werking, na een controleperiode van twee maanden door het Europees Parlement en de Raad. Het is bedoeld om de bezorgdheid van de industrie over de administratieve lasten voor bedrijven weg te nemen en tegelijkertijd te voorzien in de informatiebehoeften van gifcentra.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de rapportage over de samenstelling van mengsels, zoals brandstoffen en aardolieproducten, evenals bepaalde bouwproducten die zeer variabel of soms onbekend kunnen zijn.

 

Stortklaar beton, cement en gips

Voor stortklaar beton, cement en gips introduceert het amendement een lijst met standaardformules waarnaar bedrijven kunnen verwijzen in hun aanmeldingen van gifcentra.

 

Bepaalde brandstoffen

Bepaalde brandstoffen die nu ook in de wijziging worden vermeld, kunnen worden aangemeld door te verwijzen naar hun veiligheidsinformatieblad, in plaats van exacte concentratiebereiken te vermelden.

 

Sectoroverschrijdende oplossingen

Sectoroverschrijdende oplossingen zijn mogelijk voor bedrijven die meerdere leveranciers gebruiken voor de componenten van een bepaald mengsel. Deze componenten kunnen nu een ‘uitwisselbare componentengroep’ vormen, maar alleen als ze voldoende vergelijkbaar zijn om als gelijkwaardig te worden beschouwd wat betreft hun toxicologische profielen en technische functies. Bedrijven kunnen nu informatie geven over de concentratie op groepsniveau, in plaats van de concentratie van elk afzonderlijk onderdeel binnen de groep aan te geven.

 

Op maat geproduceerde verven

Het laatste belangrijke gebied van veranderingen betreft op maat gemaakte verven, die zijn geformuleerd in winkels op vraag van de klant op het verkooppunt. De wijziging stelt verf op maat vrij van de verplichtingen van artikel 45, aangezien detailhandelaren niet van tevoren etiketten kunnen indienen of afdrukken voor verf die door klanten ter plaatse wordt aangevraagd. Elk afzonderlijk gevaarlijk mengsel – dat wil zeggen de verfbasis, de tintermengsels en toners in de op maat gemaakte verf – moet echter nog steeds worden aangemeld en hun eigen UFI’s hebben.

 

In voorbereiding

Het bijgewerkte Richtsnoer voor geharmoniseerde informatie met betrekking tot de respons op de gezondheid in noodsituaties, inclusief de tweede wijziging van bijlage VIII, wordt momenteel voorbereid.

Bron: Poison Centres
Lees ook: API-update voor geautomatiseerde inzendingen!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!