Inmiddels een miljoen succesvolle meldingen van een antigifcentrum ingediendBedrijven hebben nu met succes meer dan 1 miljoen meldingen ingediend bij de meldingsdatabase van antigifcentra. Met een unieke formule-identificatie in elke melding hebben EU-gifcentra nu nauwkeurigere informatie om onmiddellijk medisch advies te geven wanneer iemand per ongeluk wordt blootgesteld aan een gevaarlijk mengsel.

 
Sinds 1 januari 2021 moeten importeurs en downstreamgebruikers hun mengsels in een geharmoniseerd formaat aanmelden en moeten unieke formule-ID’s (UFI’s) worden opgenomen in de kennisgevingen en op mengseletiketten.

Inmiddels een miljoen succesvolle meldingen van een antigifcentrum ingediend

Informatie over ingrediënten en toxiciteit

De UFI-code creëert een link tussen het product op de markt en informatie over de ingrediënten en toxiciteit, die naar EU-gifcentra wordt gestuurd, zodat ze producten snel kunnen identificeren wanneer elke seconde telt.

 

Schadelijke chemische stoffen

Samen met onze partners lanceert antigifcentrum een campagne om het bewustzijn van de consument over de UFI te vergroten. Huishoudelijke en professionele consumenten die producten met – voor mens en milieu – schadelijke chemische stoffen kopen en gebruiken, moeten op de hoogte zijn van de UFI-code. Naar deze code kan worden gevraagd in het geval van accidentele blootstelling.

 

Volgende nalevingsdatum

Tools en vertaald ondersteunend materiaal zijn beschikbaar voor bedrijven die hun UFI-codes indienen in meldingen van gifcentra. De volgende nalevingsdatum is in januari 2024 voor bedrijven om hun mengsels voor industrieel gebruik te melden.

 
Foto: Clker-Free-Vector-Images via Pixabay

 
Bron: Poison Centres
Lees ook: Geactualiseerde IT-hulpmiddelen voor de melding aan gifcentra

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!