ECHA kondigt acht nieuwe zeer zorgwekkende stoffen aanDe kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) werd in juli uitgebreid met acht nieuwe stoffen en staat nu op 219 genoemde stoffen, de onderverdelingen niet meegerekend. De lijst is een belangrijk onderdeel van de EU-verordening inzake registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH). Ook is de lijst een belangrijke hindernis voor ongebreidelde markttoegang voor bedrijven die in de EU verkopen.

 
Bedrijven met SVHC’s boven de drempelwaarde in hun producten, moeten de wettelijke verplichtingen naleven om downstreamklanten op de hoogte te stellen en veilige gebruikspraktijken te volgen. In de EU moeten ze ook een melding doen bij de Substances of Concern (de SCIP database) van deze stoffen als zodanig of in samengestelde producten waarineen van deze stoffen voorkomen.

ECHA kondigt acht nieuwe zeer zorgwekkende stoffen aan

Nauwgezet volgen evolutie lijst van eminent belang

Voor een succesvol nalevingsprogramma is het van cruciaal belang om de steeds evoluerende lijst voortdurend op de voet te volgen. Deze update is de tweede van twee geplande updates van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), dat toezicht houdt op de REACH-verordening. De volgende update is waarschijnlijk begin januari 2022.

 

De nieuwe SVHC’s

De nieuw toegevoegde stoffen zijn:

 • 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd en zijn afzonderlijke stereo-isomeren (CAS-nummer 80-54-6).
 • Orthoboorzuur, natriumzout (CAS-nummer: 237-560-2).
 • 2,2-bis(broommethyl)propaan-1,3-diol (BMP) (CAS-nummer: 221-967-7).
 • 2,2-dimethylpropaan-1-ol, tribroomderivaat/3-broom-2,2-bis(broommethyl)-1-propanol (TBNPA) (CAS-nummer: 253-057-0).
 • 2,3-dibroom-1-propanol (2,3-DBPA) (CAS-nummer: 202-480-9).
 • Glutaral (CAS-nummer: 203-856-5).
 • Middellange keten gechloreerde paraffines (MCCP) (CAS-nummer: 85535-85-9).
 • UVCB-stoffen bestaande uit meer dan of gelijk aan 80 procent lineaire chlooralkanen met koolstofketenlengtes in het bereik van C14 tot C17.
 • Fenol, alkyleringsproducten (voornamelijk in para-positie) met C12-rijke vertakte alkylketens van oligomerisatie, die alle individuele isomeren en/of combinaties daarvan (PDDP) omvatten.
 • 1,4-dioxaan (CAS-nummer: 204-661-8).
 • 4,4′-(1-methylpropylideen)bisfenol (CAS-nummer: 201-025-1).

De stoffen worden in meerdere industrieën voor veel verschillende doeleinden gebruikt. Veel daarvan zijn oplosmiddelen, weekmakers of vlamvertragers. Ze komen waarschijnlijk in de toeleveringsketen in de vroege productiefasen. Een uitdaging voor downstream-bedrijven die gegevens proberen te verzamelen om aan hun verplichtingen te voldoen.

 

SCIP & SVHC’s

De eis om dossiers in te dienen bij de SCIP-databank is een relatief nieuwe ontwikkeling voor bedrijven in de EU. Volgens de EU Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRW) moeten bedrijven de aanwezigheid van SVHC’s boven de 0,1 procent gewichtsoverwicht (w/w) in elk artikel in een product aangeven. De downloadbare lijst van te rapporteren stoffen onder de EU KRW is afgeleid van de kandidaatslijst van SVHC’s, maar is aanzienlijk groter omdat deze de uitbraakstoffen in grotere stoffamilies bevat. De kandidatenlijst bestaat bijvoorbeeld uit 219 benoemde stoffen, terwijl de grotere SCIP-kandidatenlijst nu 435 stoffen bevat.

 

Verplichting ook met terugwerkende kracht

Deze update is de eerste keer dat de SVHC-aankondiging werd gecoördineerd met wijzigingen in de SCIP-database. De verplichting om gegevens in te dienen is ook met terugwerkende kracht, wat betekent dat bedrijven reeds ingediende dossiers moeten aanpassen als de artikelen de nieuwe SVHC’s bevatten.

 

Flexibiliteit in naleving

De kandidatenlijst van SVHC’s is een goed voorbeeld van veranderende vereisten en de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd om de regelgeving voor te blijven. Handmatige processen die worden gebruikt voor het verwerven, valideren en communiceren met leveranciers zullen snel overspoeld worden door veranderende eisen. Het stroomlijnen van uw programma door middel van platformtechnologie wordt de norm voor bedrijven over de hele wereld.

Bron: Assent Blog
Lees ook: Inmiddels een miljoen succesvolle meldingen van een antigifcentrum ingediend

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!