Toegang tot ECHA tools met ECHA-accounts en EU-login

Toegang tot ECHA tools met ECHA-accounts en EU-login
Toegang tot ECHA tools met ECHA-accounts en EU-login – Als u de tools als REACH-IT, R4BP 3, ePIC, het ECHA-indieningsportaal of ECHA-clouddiensten, of als u bepaalde bestanden van ECHA-websites wilt downloaden, hebt u een ECHA-account nodig. Met een ECHA-account kunt u zich ook abonneren op kennisgevingen, bijvoorbeeld over een bepaalde stof waarin u geïnteresseerd bent.

Gebruikersaccounts voor de sector en persoonlijke accounts worden aangemaakt op de inlogpagina. ECHA biedt autoriteitsgebruikers hun account aan.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Verschillende manieren van inloggen

Nieuwe gebruikers die deelnemen aan de werkzaamheden van comités, deskundigen-, belangen- of werkgroepen die nog geen ECHA-account hebben, worden uitgenodigd een EU-loginaccount aan te maken en te gebruiken. Heeft u daarentegen wel al een ECHA-account, gebruikt u de optie ‘inloggen met ECHA-account’. Indien u bent uitgenodigd om een EU-loginaccount aan te maken, gebruikt u de optie ‘inloggen met EU-login’.

 

Entrusted Bodies

Gebruikers met ECHA-accounts en EU Login-accounts kunnen lid worden van Entrusted Bodies (EB) wanneer ze specifieke gebruikersrollen krijgen die verband houden met de EB. Toevertrouwde organen zijn formele of informele ECHA-organen waarin de deelnemende leden samenwerken aan de doelstellingen binnen de wetgevingssfeer van ECHA.

 

Toegewezen organen zijn
  • ECHA-comités (BPC, RAC, SEAC, MSC), Handhavingsforum (Forum) en hun werkgroepen
  • BPR-subgroep van het forum (BPRS) en zijn werkgroepen
  • groepen van hormoonontregelaars en PBT-deskundigen
  • belangengroepen van CLH, Screening, SVHC, Stof- of Dossierbeoordeling en CoRAP
  • Platform voor risicobeheer en -evaluatie (RiME+)

 

Autoriteit-account

Dit accounttype is voor gebruikers van Member State competent authorities (MSCA’s), designated national authorities (DNA’s)en national enforcement authorities (NEA’s). MSCA-gebruikers hebben een ECHA-account nodig om toegang te krijgen tot de IT-tools van ECHA, zoals IUCLID, REACH-IT, R4BP of ePIC om hun taken uit te voeren. NEA’s hebben toegang nodig tot bijvoorbeeld Interact Portal en ePIC om hun taken als inspecteur of focal point uit te voeren. Deze gebruikers hebben een ECHA-account nodig die niet kan worden vervangen door de EU-login.

 

Hoe krijgt u zo’n account?

ECHA creëert samen met de gedelegeerde gebruikersbeheerders in elke EU-lidstaat alle autoriteitaccounts. De accounts kunnen pas worden aangemaakt nadat de autoriteit officieel is benoemd en is bevestigd dat zij voldoet aan de beveiligingseisen van ECHA. De Unified Login Manual bevat instructies voor het inloggen met een autoriteitsaccount. Voor verdere hulp kunt u het contactformulier voor autoriteiten op de website van ECHA gebruiken.

 

Account voor industriële gebruikers

Dit accounttype is bedoeld voor rechtspersonen en hun gebruikers wanneer zij bijvoorbeeld toegang krijgen tot de IT-tools van ECHA om gegevens voor te bereiden en in te dienen met REACH-IT, R4BP 3 en ePIC.

 

Hoe maakt u zo’n account aan?

Industriële gebruikers kunnen een ECHA-account aanmaken op de basisloginpagina. Een account voor de sector moet altijd gekoppeld zijn aan een specifieke rechtspersoon voor de sector. Gedetailleerde instructies over hoe u de account aanmaakt, vindt u in de ECHA Accounts Handleiding, deel 3: Hoe meldt u zich voor het eerst aan? In dezelfde handleiding vindt u instructies over het beheer van de gebruikers van een juridische entiteit.

 

Eerste contactpunt voor accountgebruikers

Het eerste contactpunt voor accountgebruikers in de sector is de manager van de juridische entiteit van het bedrijf. De manager van de juridische entiteit kan de ECHA-contactformulieren gebruiken als hij nog vragen heeft.

 

Comité-account

Gebruikers die deelnemen aan comitéwerk of lid zijn van comité-, belangen-, deskundigen- of werkgroepen hebben een comitéaccount nodig om Interact Toolbox en Interact Portal te kunnen gebruiken voor de uitvoering van hun taken.

 

Nieuwe gebruikers

Nieuwe gebruikers in deze categorie kunnen worden uitgenodigd om een EU-loginaccount te gebruiken.

 

Hoe kunt u zo’n account krijgen

De commissiesecretarissen van ECHA maken commissieaccounts aan en verstrekken de accountgegevens aan de commissiegebruikers. De Unified Login Manual bevat instructies voor het inloggen met een comitéaccount. Indien u meer hulp nodig hebt, kunt u het contactformulier van de Autoriteit op de website van ECHA gebruiken.

 

Persoonlijke account

Dit type account is bedoeld voor individuele gebruikers, die niet rechtstreeks verbonden zijn met bijvoorbeeld een bedrijf. De account kan worden gebruikt om in te loggen op de websites van ECHA en bijvoorbeeld stofspecifieke informatie te bekijken waarop de gebruiker zich heeft geabonneerd.
Hoe maakt u zo’n account aan?

 

Aanmaken persoonlijk account

Een persoonlijke account kan worden aangemaakt door te klikken op de link “aanmelden” in de rechterbovenhoek van de startpagina van het ECHA. Een persoonlijk account kan worden overgedragen naar een bedrijfsaccount wanneer een persoonlijk account een rechtspersoon opricht of als gebruiker wordt toegevoegd aan een bestaand account. De ECHA Accounts Handleiding bevat instructies voor het inloggen met een persoonlijke account.

 

Gerelateerd

 

Bron: ECHA
Lees ook: Eén gevaarlijke chemische stof toegevoegd aan kandidatenlijst

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!