Eén gevaarlijke chemische stof toegevoegd aan kandidatenlijst

Eén gevaarlijke chemische stof toegevoegd aan kandidatenlijst
Eén gevaarlijke chemische stof toegevoegd aan kandidatenlijst – De kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen bevat nu 224 items. Bestaande uit chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheer van de risico’s van deze chemische stoffen en moeten ook hun klanten en consumenten voldoende informatie geven om ze veilig te kunnen gebruiken.

N-(hydroxymethyl)acrylamide is toegevoegd aan de kandidatenlijst omdat het kanker of genetische afwijkingen kan veroorzaken. Het wordt vooral gebruikt in polymeren en bij de vervaardiging van andere chemicaliën, textiel, leer of bont.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Vermelding toegevoegd aan de Kandidatenlijst op 10 juni 2022:

#StofnaamEC nummerCAS nummerReden voor opnameVoorbeelden van gebruik
1N-(hydroxymethyl)acrylamide213-103-2924-42-5Kankerverwekkend; MutageenAls monomeer voor polymerisatie, als een fluoralkylacrylaatcopolymeer, en in verven en coatings.

Autorisatielijst

De kandidatenlijst telt nu 224 stoffen. Daaronder groepen van chemische stoffen. Het totale aantal betrokken chemische stoffen is dus hoger. Deze stoffen kunnen in de toekomst op de autorisatielijst worden geplaatst. Als een stof op die lijst staat, is het gebruik ervan verboden, tenzij bedrijven een vergunning aanvragen en de Europese Commissie hun toestemming geeft om de stof te blijven gebruiken.

 

Gevolgen van de kandidatenlijst

Onder REACH hebben bedrijven wettelijke verplichtingen wanneer hun stof – als zodanig, in mengsels of in voorwerpen – in de kandidatenlijst is opgenomen.

 

Leveranciers

Leveranciers van voorwerpen die een stof bevatten die in de kandidatenlijst is opgenomen boven een concentratie van 0,1% (gewichtsprocent), moeten hun klanten en consumenten voldoende informatie geven om ze veilig te kunnen gebruiken. Consumenten hebben het recht leveranciers te vragen of de producten die zij kopen zeer zorgwekkende stoffen bevatten.

 

Importeurs en producenten

Importeurs en producenten van artikelen moeten het ECHA binnen zes maanden na de datum waarop N-(hydroxymethyl)acrylamide in de lijst is opgenomen – 10 juni 2022 – ervan in kennis stellen als hun artikel deze stof bevat. De deadline is derhalve 10 december 2022. Leveranciers van stoffen die op de kandidatenlijst staan en die hetzij als zodanig hetzij in mengsels worden geleverd, moeten hun klanten een veiligheidsinformatieblad verstrekken.

 

Kaderrichtlijn afvalstoffen

Krachtens de kaderrichtlijn afvalstoffen moeten bedrijven het ECHA ook in kennis stellen als de door hen geproduceerde artikelen zeer zorgwekkende stoffen bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% (gewichtsprocent). Deze kennisgeving wordt gepubliceerd in de databank van zorgwekkende stoffen in producten (SCIP) van het ECHA.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Beperking 34 bisfenolen vanwege mogelijke hormonale of reprotoxische effecten

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!