Beperking 34 bisfenolen vanwege mogelijke hormonale of reprotoxische effecten

Beperking 34 bisfenolen vanwege mogelijke hormonale of reprotoxische effecten
Beperking 34 bisfenolen vanwege mogelijke hormonale of reprotoxische effecten – In de groepsevaluatie van bisfenolen van het ECHA zijn 148 verbindingen bestudeerd en is voor meer dan 30 bisfenolen aanbevolen beperkingen op te leggen vanwege hun potentiële schade aan de menselijke gezondheid en het milieu.

In de groepsevaluatie werden structureel vergelijkbare stoffen gegroepeerd op basis van de aanwezigheid van het ‘bisfenol’-gedeelte, waardoor het totaal op 148 stoffen kwam.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Beperking 34 bisfenolen vanwege mogelijke hormonale of reprotoxische effecten

Gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu

Van bisfenolen en derivaten daarvan is bekend dat zij potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu vanwege hun:

  • Hormoonontregelende eigenschappen
  • Vermoedelijke voortplantingstoxiciteit;
  • Vermogen om huidsensibilisatie te veroorzaken.

 

Zeer zorgwekkende stoffen

Bisfenol A (BPA) is reeds geclassificeerd als reproductietoxisch voor de vruchtbaarheid en huidsensibiliserend. Het is geïdentificeerd als een zeer zorgwekkende stof (SVHC) en opgenomen in de Kandidatenlijst. BPA is ook opgenomen in de Kandidatenlijst als SVHC vanwege zijn hormoonontregelende eigenschappen en zijn voortplantingstoxiciteit.
Voor de meeste andere groepsleden moeten de hormoonontregelende eigenschappen, de voortplantingstoxiciteit en/of de PBT/PvB-eigenschappen nog worden bevestigd. Er worden al wel gegevens gegenereerd voor de meste van deze stoffen. Er zijn echter ook ongeveer 30 bisfenolen waarvoor geen verdere gegevens kunnen worden gegenereerd.

 

Aanwezig in ons dagelijks leven

Niet alleen de gevaarlijke eigenschappen voor de gezondheid van mens en milieu heeft tot deze beoordelingsgroep geleid, ook het gegeven dat bisfenolen sterk aanwezig zijn in ons dagelijks leven is een belangrijke reden.

 

Veel gebruikt als tussenproduct

Op basis van de informatie in de REACH-registratiedossiers hebben de stoffen in de verschillende subgroepen een aantal vergelijkbare gebruiksprofielen. De meeste worden gebruikt als tussenproduct bij de vervaardiging van polymeren of polymeerharsen. Ze zijn aanwezig bij de fabricage van veel gebruikte producten zoals thermisch papier of fotolitografie, inkt, coatings, kleefstoffen en in textiel, papier en karton.
Bovendien wordt op industriële locaties weliswaar een betrekkelijk geringe blootstelling verwacht, maar het blootstellingspotentieel is groter bij professioneel en persoonlijk gebruik.

 

Motivering van het beperkingsvoorstel

Op basis van de momenteel beschikbare informatie is er behoefte aan (verdere) EU-regelgeving inzake risicobeheer en beperking voor 34 bisfenolen die bekende of potentiële hormoonontregelaars voor het milieu of de menselijke gezondheid zijn, of waarvan kan worden vastgesteld dat ze giftig zijn voor de voortplanting.

 

Initiatief Duitse autoriteiten

Parallel aan de werkzaamheden van de evaluatiegroep werken de Duitse autoriteiten reeds aan een voorstel om het gebruik van bisfenol A en andere bisfenolen met hormoonontregelende eigenschappen voor het milieu te beperken. Zodra duidelijker is welke bisfenolen onder het Duitse voorstel vallen, gaan ECHA en de Europese Commissie na of er nog meer regelgevingsmaatregelen voor bisfenolen nodig zijn.

 Foto door form PxHere

Lees ook: Start Europees PARC-programma ter verbetering chemische risicobeoordeling

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!