Start Europees PARC-programma ter verbetering chemische risicobeoordeling

Start Europees PARC-programma ter verbetering chemische risicobeoordeling
Start Europees PARC-programma voor onderzoek en innovatie ter verbetering van de chemische risicobeoordeling​ – Het Europees Partnerschap voor de beoordeling van risico’s van chemische stoffen (PARC) is op 11 mei 2022 in Parijs (Frankrijk) van start gegaan en streeft naar de ontwikkeling van een chemische risicobeoordeling van de volgende generatie. Daarbij worden zowel de menselijke gezondheid als milieu in een “One Health”-aanpak worden meegenomen. Het PARC levert een bijdrage aan de ondersteuning van de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen en het streven van de European Green Deal naar ‘nulvervuiling’. PARC heeft bijna 200 partners uit 28 landen en EU-agentschappen en wordt gecoördineerd door ANSES. Het wordt gefinancierd door het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europe van de Europese Commissie en door de deelnemers aan het partnerschap.
3 redenen om voor Siam software te kiezen

Onder Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft PARC tot doel een brede gemeenschap van onderzoeksinstellingen en gezondheidsagentschappen samen te brengen. Om het onderzoek vooruit te helpen, kennis te delen en de vaardigheden op het gebied van chemische risicobeoordeling te verbeteren. De resultaten van dit partnerschap zullen worden gebruikt ter ondersteuning van nieuwe Europese en nationale strategieën om de blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen en hun effect op de gezondheid en het milieu te verminderen.

 

Doel

Het doel is nieuwe, gemakkelijk toegankelijke en bruikbare gegevens te genereren, samen met nieuwe beoordelingsmethoden en -instrumenten. PARC helpt met name bij de ontwikkeling van instrumenten om nieuwe, minder gevaarlijke stoffen te identificeren die in overeenstemming zijn met de aanpak van duurzame ontwikkeling.

 

Ambities

Het PARC heeft sterke ambities op het gebied van wetenschappelijke samenwerking. Het biedt de verschillende actoren op het gebied van risicobeoordeling een unieke kans om samen te werken. Los van de regelingen en tijdschema’s die samenhangen met de verschillende sectorspecifieke verordeningen. Door na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de inspanningen op nationaal en Europees niveau te bundelen, worden de middelen voor de beoordeling en monitoring van chemische risico’s geoptimaliseerd en wordt op deze gebieden sneller vooruitgang geboekt.

 

Voortbouwen op eerdere initiatieven

Het partnerschap bouwt voort op eerdere werkzaamheden. Met name op de acties die zijn ondernomen in het kader van het Europees gezamenlijk programma HBM4EU (Human Biomonitoring for Europe), dat in de zomer van 2022 afloopt. Het partnerschap bouwt ook voort op eerdere werkzaamheden van verschillende Europese projecten en programma’s, zoals de EURION- en ASPIS-clusters, EU-ToxRisk en EuroMix.

 

Bij PARC Betrokken organisaties

Bij PARC zijn tot dusver bijna 200 partners uit 28 landen betrokken, alsook drie EU-agentschappen. Te weten: het Europees Milieuagentschap – EEA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen – ECHA en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid – EFSA. Overal op het continent worden publieke partners bij het project betrokken, waaronder Europese en nationale agentschappen voor risicobeoordeling, universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties. Vijf directoraten-generaal van de Europese Commissie (DG-RTD, DG-GROW, DG-ENV, DG-SANTE en JRC) en de ministeries van de betrokken landen dragen bij aan het bestuur van PARC en zullen toezicht houden op de activiteiten ervan. Vijftien organisaties in Frankrijk zijn partners in dit grote project.

 

Over PARC

Het partnerschap heeft een looptijd van zeven jaar en loopt af in het voorjaar van 2029. PARC heeft een geraamde begroting van 400 miljoen euro, waarvan de helft wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de rest door de partnerlanden. ANSES is de coördinator van het partnerschap.

 Foto door form PxHere

Bron: ANSES
Lees ook: Farmaceutische industrie verstrekt niet-gepubliceerde gegevens over chemische stoffen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!