ECHA voegt 9 chemische stoffen toe aan REACH SVHC-lijst

ECHA voegt 9 chemische stoffen toe aan REACH SVHC-lijst

ECHA voegt 9 chemische stoffen toe aan REACH SVHC-lijst

Wat betekent het voor U?

Op 17 januari 2023 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) negen extra stoffen toegevoegd aan de kandidatenlijst onder Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

3 redenen om voor Siam software te kiezen

De chemische stoffen worden op de kandidatenlijst van ECHA geplaatst als ze:

 • kankerverwekkend, mutageen en giftig zijn voor de voortplanting (categorie 1A of 1B);
 • persistent, bioaccumulerend en giftig zijn;
 • zeer persistent en zeer bioaccumulerend zijn; en/of
 • waarschijnlijk ernstige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu.

 

Recht op informatie

Bedrijven die artikelen gebruiken die deze stoffen bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% (gewicht per gewicht) zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s van deze chemicaliën en moeten hun consumenten en klanten passende informatie verstrekken over veilig gebruik. Consumenten hebben ook het recht om leveranciers te vragen of de producten die zij kopen zeer zorgwekkende stoffen bevatten.

 

Veiligheidsinformatieblad

Importeurs en producenten van voorwerpen die dergelijke stoffen bevatten, moeten ECHA op de hoogte stellen als hun voorwerp een stof van de kandidatenlijst bevat binnen zes maanden na de datum waarop het in de lijst is opgenomen. De leveranciers van de op de Kandidatenlijst geplaatste stoffen, die als zodanig of in mengsels worden geleverd, moeten hun klanten een veiligheidsinformatieblad bezorgen.

 

Gebruik toegevoegde stoffen

De nieuw toegevoegde stoffen worden bijvoorbeeld gebruikt in vlamvertragers, verven, coatings, drukinkten en toners, maar ook in weekmakers bij de fabricage van pulp en papier. De bijgewerkte lijst bevat nu 223 vermeldingen.

 

De toegevoegde stoffen op een rij

Op de toevoegingenlijst staan ​​de volgende negen stoffen:

 • Stofnaam: 4,4′-sulfonyldifenol (bisfenol S; BPS)
  CAS-nummer: 80-09-1
  Reden voorstel: Giftig voor de voortplanting (artikel 57c); Hormoonontregelende eigenschappen (artikel 57(f) – milieu); Hormoonontregelende eigenschappen (Artikel 57(f) – menselijke gezondheid).
  Gebruikt in: vervaardiging van pulp, textiel, leer of bont, papierproducten enz.
 • Stofnaam: Perfluorheptaanzuur en zijn zouten
  CAS-nummer: Groepsverbindingen dus niet van toepassing
  Reden voorstel: Giftig voor de voortplanting (artikel 57c); PBT (artikel 57d); vPvB (artikel 57e); gelijkwaardig niveau van zorg met waarschijnlijk ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid (artikel 57(f) – menselijke gezondheid); Gelijkwaardig niveau van zorg met waarschijnlijke ernstige gevolgen voor het milieu (Artikel 57(f) – milieu).
  Gebruikt in: vlekbestendige stoffen, papieren voedselverpakkingen en tapijten
 • Stof Naam: Melamine
  CAS-nummer: 108-78-1
  Reden voor het voorstel: gelijkwaardig niveau van zorg met waarschijnlijk ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid (artikel 57, onder f) – menselijke gezondheid); Gelijkwaardig zorgwekkend niveau met waarschijnlijke ernstige gevolgen voor het milieu (Artikel 57(f) – milieu)
  Gebruikt in: spolymeren en harsen, coatingproducten, lijmen en kitten, laboratoriumchemicaliën.
 • Stofnaam: 1,1′-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroombenzeen]
  CAS-nummer: 37853-59-1
  Reden voorstel: vPvB (Artikel 57e)
  Gebruikt in: gebruikt als vlamvertrager voor veel thermoplasten.
 • Stofnaam: 2,2′,6,6′-tetrabroom-4,4′-isopropylideendifenol
  CAS-nummer: 79-94-7
  Reden voorstel: Kankerverwekkend (Artikel 57a)
  Gebruikt in: reactieve vlamvertrager en als additieve vlamvertrager bij de vervaardiging van polymeerharsen, in producten zoals met epoxy gecoate printplaten, printplaten en papier en textiel.
 • Stofnaam: Bariumdiboortetraoxide
  CAS-nummer: 13701-59-2
  Reden voor voorstel: Giftig voor de voortplanting (Artikel 57c)
  Gebruikt in: verven en coatings.
 • Stofnaam: bis(2-ethylhexyl)tetrabroomftalaat dat elk van de afzonderlijke isomeren en/of combinaties daarvan dekt
  CAS-nummer: Groep van verbindingen dus niet van toepassing
  Reden voorstel: vPvB (Artikel 57e)
  Gebruikt in: vlamvertrager, weekmaker voor flexibel polyvinylchloride, draad- en kabelisolatie, tapijtrug, gecoate stoffen enz.
 • Stofnaam: Isobutyl 4-hydroxybenzoaat
  CAS-nummer: 4247-02-3
  Reden voor voorstel: hormoonontregelende eigenschappen (Artikel 57(f) – menselijke gezondheid)
  Gebruikt in: coatingproducten, vulstoffen, stopverf, pleisters, boetseerklei, inkten en toners enz.
 • Stofnaam: reactiemassa van 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan-2-yl) morfoline en 2 ,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(heptafluorpropyl)morfoline
  CAS-nummer: Groep van verbindingen dus niet van toepassing
  Reden voorstel: vPvB (Artikel 57e)
  Gebruikt in: bij het formuleren of herverpakken op industriële locaties en bij fabricage enz.

 

Bron: ECHA
Lees ook: Toegang tot ECHA tools met ECHA-accounts en EU-login

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!