Voortgang controles meldplicht mengsels aan gifcentraHet Handhavingsforum heeft ermee ingestemd om de naleving te controleren van bedrijven die de plicht hebben om mengsels te melden aan het portaal van het Poison Centre Notification (PCN). Het Forum en BPRS zijn ook overeengekomen om stappen te ondernemen om hun werk transparanter te maken.

 
Het Forum heeft besloten dat het proefproject in 2022 wordt toegespitst op de wijze waarop bedrijven hun meldingsplicht voor gevaarlijke mengsels (bv. detergenten, verven, kleefstoffen) aan het PCN portaal nakomen.

 

Preventief

Bedrijven moeten informatie over de mengsels aan de relevante nationale instanties verstrekken. Deze informatie wordt vervolgens ter beschikking gesteld van de gifcentra, zodat zij in geval van een vergiftiging advies kunnen geven aan burgers of medisch personeel.

Voortgang controles meldplicht mengsels aan gifcentra

Voorbereiding proefproject vanaf 2021

De verplichting om bepaalde gevaarlijke mengsels aan te melden die in de handel worden gebracht voor consumenten- en beroepsmatig gebruik, geldt vanaf 1 januari 2021. Het Forum zal in 2021 beginnen met de voorbereiding van zijn proefproject en is van plan om vanaf de tweede helft van 2022 tot medio 2023 inspecties uit te voeren. Het projectverslag wordt begin 2024 verwacht.

 

Publicatie resultaten

Daarnaast heeft het forum de resultaten van het REF-7-project inzake registratie geëvalueerd, terwijl de Subgroep voor de regulering van biociden (BPRS) de bevindingen van het BEF-1-project inzake behandelde voorwerpen heeft geëvalueerd. De rapporten voor deze projecten zijn gepland voor publicatie tegen het einde van 2020.

 

Verbeteren transparantie en betrokkenheid

Het forum en de BPRS hebben ook manieren besproken om hun transparantie en betrokkenheid bij belanghebbenden te verbeteren. Ze zijn overeengekomen om na elk van hun handhavingsprojecten workshops op afstand te organiseren voor geaccrediteerde belanghebbendenorganisaties om de resultaten en aanbevelingen voor de industrie te bespreken. Het forum en de BPRS zullen vanaf 2021 ook informatie publiceren over de follow-up van de aanbevelingen van hun handhavingsprojecten en aangeven wat er is gedaan om deze in de praktijk te brengen.

 

Onderwerpen eerste open sessie

Tijdens de eerste open sessie op afstand waren vertegenwoordigers van 46 belanghebbenden en vijf kandidaat-lidstaten betrokken. Het forum en de BPRS bespraken onderwerpen die variëren van initiatieven van de industrie voor het snel traceren van de levering van ontsmettingsmiddelen, het stroomlijnen van de indeling van aardoliestoffen van onbekende of variabele samenstelling (UVCB’s), controles op de onlineverkoop van producten en de handhaving van de REACH-taken tot het gebruik van dierproeven als laatste redmiddel.

 

Voorbereiding tweede BPR-handhavingsproject

Het BPRS is ook begonnen met de voorbereiding van zijn tweede BPR-handhavingsproject (BEF-2), dat zich zal richten op biociden. De inspecteurs zullen nagaan of de biociden voldoen aan de vereiste voorwaarden voor het op de markt brengen ervan (noodzakelijke toelating, gebruik van toegestane werkzame stoffen in de producten of correcte etikettering). De details van dit toepassingsgebied van het project moeten nog worden vastgesteld. Het BPRS zal het project in 2021 voorbereiden, de inspecties in 2022 uitvoeren en het verslag in 2023 publiceren.

 

Andere bijeenkomsten

Het Forum voor de uitwisseling van informatie over handhaving is van 26 tot en met 30 oktober 2020 op afstand bijeengekomen. De Subgroep voor de regulering van biociden (BPRS) is op 4 en 5 november 2020 op afstand bijeengekomen.

 

Verdere informatie

Foto: Silvio Nocilla op Pixabay.

Bron: ECHA
Lees Meer: PCN-formaat bijgewerkt en IT-tools verbeterd

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!