Blijvende bezwaren van EU-lidstaten tegen resorcinol SVHC-voorstel – Een ontwerp-uitvoeringsbesluit van de EU dat resorcinol – op basis van hormoonontregelende effecten- identificeert als een SVHC, zit vast als gevolg van van aanhoudende bezwaren van verschillende lidstaten. Om het controversiële besluit er alsnog door te drukken moet de Europese Commissie op zoek naar alternatieve manieren.

Vanwege een blokkerende minderheid heeft de uitvoerende macht van de EU besloten om haar ontwerpverordening niet in stemming te brengen tijdens de vergadering van de REACH-commissie op 22 en 23 september. De oppositie van de lidstaten ‘is mogelijk versterkt’ sinds ECHA’s comité van lidstaten (MSC) vorig jaar niet unaniem kon instemmen met de identificatie van SVHC’s. Alsdus een belanghebbende uit de sector die dicht bij de discussies stond.

Blijvende bezwaren van EU-lidstaten tegen resorcinol SVHC-voorstel

Vermijden ingewikkeld juridisch proces

Dat betekent dat de Commissie een andere manier zal moeten vinden om de situatie te ‘deblokkeren’ als ze een ingewikkeld juridisch proces wil vermijden, dat zou volgen als het REACH-comité tot de conclusie komt dat het geen mening heeft vanwege een gebrek aan consensus, aldus de bron.

 

Belangrijke testcase

Het nieuws komt nadat acht NGO’s op het gebied van gezondheid en milieu begin september aan de autoriteiten van de EU-lidstaten hebben geschreven met het verzoek het ontwerpbesluit te steunen. Dat zou volgens hen ‘een belangrijke testcase’ is van Europa’s geloofwaardigheid bij het uitvoeren van de chemische strategie voor duurzaamheid.

 

Schildklierverstorende effecten

De stof – resorcinol – die veel wordt gebruikt om banden, rubberproducten, kleefstoffen, industriële harsen, sommige cosmetica en medische producten, is de eerste die als SVHC wordt voorgesteld vanwege de schildklierverstorende effecten bij mensen.

 

Twijfels

Hoewel de MSC het ermee eens was dat resorcinol een hormoonontregelaar is, bleek het een knelpunt te zijn of de chemische stof volgens REACH een gelijkwaardig niveau van zorg (ELoC) veroorzaakt als een kankerverwekkende, een mutagene of reproductietoxische (CMR) chemische stof, een persistente, bioaccumulerende en toxisch (PBT) stof, of een zeer persistente en zeer bioaccumulerende (vPvB) stof. Drie lidstaten maakten bezwaar en acht andere onthielden zich van stemming.

 

Dossier doorverwezen

Het dossier werd doorverwezen naar de Commissie, die in een kennisgeving van 1 juni aan de WTO zei dat goedkeuring in het vierde kwartaal van dit jaar werd verwacht.

 

Op zoek naar alternatieven

Volgens de industriële bron ‘leek’ de Commissie ‘op zoek te zijn’ naar een manier om de hindernis weg te nemen voor de volgende vergadering van het REACH-comité in december.

 

Uitstellen?

Een van de opties die het mogelijk moet overwegen, is het uitstellen van de beslissing totdat er ‘ondubbelzinnige criteria’ zijn om de resorcinol-zaak te beoordelen. Verwijzend naar de ontwikkeling van nieuwe criteria voor hormoonontregelende (ED) chemicaliën in het kader van de CLP-verordening.

 

Afstemming

Dit zou ervoor zorgen dat elke beslissing over resorcinol wordt afgestemd op toekomstige regelgevende stappen voor andere ED-chemicaliën, aldus de bron in de industrie.

 

Vermijden moeilijk politiek proces

Het zou ook het politiek moeilijke proces besparen van het op een later tijdstip moeten verlagen van de classificatie van resorcinol. Met als gevolg dat de industrie zou kunnen beweren dat de stof in het huidige proces verkeerd was voorgesteld.

 

De meerderheid bepaalt

Het besluitvormingsproces wordt gevoerd volgens de comitologie-onderzoeksprocedure. Hierin staat dat als er geen gekwalificeerde meerderheid is voor een voorgestelde handeling – 55% van de EU-landen die ten minste 65% van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen – dan moet de commissie zich hieraan conformeren danwel een gewijzigde versie indienen. De Commissie kan de zaak ook doorverwijzen naar het comité van beroep, waar een stemming met gekwalificeerde meerderheid nodig zou zijn om het ontwerpbesluit te blokkeren.

 

Commissie reageert te laat voor publicatie

De Commissie reageerde niet op tijd voor publicatie om de discussies in het REACH-comité of mogelijke toekomstige stappen te bevestigen.

 

Reactie Health and Environment Alliance

Natacha Cingotti, leider gezondheid en chemicaliën bij de NGO Health and Environment Alliance (HEAL) – een van de ondertekenaars van de NGO-brief – herhaalde dat er ‘meer dan voldoende wetenschappelijk bewijs’ is over resorcinol om SVHC-identificatie te ondersteunen vanwege ED-eigenschappen. ‘Daarom mag er geen tijd meer worden verspild om verder te gaan!’

 

Kritiek op Frankrijk en tegenbewijs

Industriegroep de Resorcinol Task Force (RTF) had Frankrijk eerder bekritiseerd voor ‘misbruik’ van gegevens in haar oorspronkelijke voorstel voor de identificatie van SVHC’s en had ook bezwaar tegen de formulering van de preambule clausules in het ontwerpbesluit van de Commissie, dat het had aangepakt met een ‘rebuttal document’ (tegenbewijs) voorafgaand aan de vergadering van de REACH-commissie van juni.

Bron: Chemical Watch
Lees ook: Nieuwe deal voor bestuivers besproken tijdens de EU Pollinator Week 2021

 

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!