Ftalaten: ontwerpadvies en blootstellingsprotocol open voor openbare raadplegingDe EFSA heeft raadplegingen gelanceerd over haar ontwerpadvies, de identificatie en de prioritering van de risicobeoordeling van weekmakers die worden gebruikt in materialen die met levensmiddelen in contact komen. En over haar ontwerpprotocol voor de blootstellingsbeoordeling van de stoffen die prioriteit krijgen. De raadplegingen duren 6 weken en alle geïnteresseerde partijen worden aangemoedigd om een ​​bijdrage te leveren.

De twee consultaties beantwoorden aan een verzoek van de Europese Commissie aan de EFSA om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren voor de herbeoordeling van de risico’s voor de volksgezondheid van de aanwezigheid van weekmakers zoals ftalaten, structureel vergelijkbare stoffen en vervangende stoffen in materialen die met levensmiddelen in contact komen (FCM’s).

 

Ftalaten: ontwerpadvies en blootstellingsprotocol open voor openbare raadpleging

Rekenschap

Voor het ontwerpadvies over de identificatie en prioritering van weekmakers heeft het Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) van de EFSA rekening gehouden met gegevens die zijn verstrekt door de Europese Commissie, het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en EU-lidstaten.

 

Prioritering

Alleen stoffen die op EU- of nationaal niveau voor FCM’s waren goedgekeurd, krijgen prioriteit. De prioritering is gebaseerd op de datum waarop stoffen het meest recent een risicobeoordeling als FCM hebben ondergaan. Stoffen die vóór 2001 zijn beoordeeld worden ingedeeld in de groep met hoge prioriteit, de stoffen die tussen 2001 en 2011 zijn beoordeeld in de groep met gemiddelde prioriteit en de stoffen die na 2011 zijn beoordeeld in de groep met lage prioriteit.

 

Tweede raadpleging

De tweede raadpleging over het ontwerpprotocol beschrijft de aanpak die de EFSA wil gebruiken om gegevens op te halen en te selecteren en om bewijsmateriaal te analyseren en te integreren voor de blootstellingsbeoordeling van de prioritaire stoffen.

 

“One-Substance, One-Assessment”-benadering

De EFSA heeft het werk aan deze twee concept-outputs uitgevoerd in nauwe samenwerking met ECHA. Daarbij hebben ze de “One-Substance, One-Assessment”-benadering uitgeprobeerd in het kader van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) van de EC.

 

Deadline 16 december 2021

Belanghebbende partijen worden verzocht opmerkingen over het ontwerpadvies en het ontwerpprotocol in te dienen via de speciale raadplegingspagina’s. De deadline voor opmerkingen is 16/12/2021.

Bron: EFSA
Lees ook: Twijfels over de indeling en etikettering van titaniumdioxide (TiO2)

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!