EU onthult plan voor 'grootste verbod ooit' op gevaarlijke chemische stoffen
EU onthult plan voor ‘grootste verbod ooit’ op gevaarlijke chemische stoffen​ – Brussel geeft startschot voor proces om duizenden chemische stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu te beperken. Commissie publiceert routekaart met verbindingen in alledaagse producten die de komende jaren verboden kunnen worden.

De Europese Commissie heeft maandag 25 april 2022 een proces op gang gebracht dat kan leiden tot de beperking van het gebruik van duizenden chemische stoffen die nu algemeen worden gebruikt, maar die in wetenschappelijke studies in verband worden gebracht met gezondheids- en milieuproblemen. De door Brussel gepubliceerde routekaart bevat ‘gedetailleerde informatie over alle lopende werkzaamheden in verband met toekomstige beperkingen’, aldus de Commissie. Het bevat een lijst van de families van stoffen die mogelijk onder de verbodsmaatregelen vallen en het tijdschema voor het starten van de verbodsprocedure. Dit voornemen moet overigens nog met de EU-lidstaten moet worden overeengekomen en door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) worden bekrachtigd.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

De stoffen in kwestie

Dit document maakt deel uit van de ontwikkeling van de EU-strategie voor chemische stoffen. Deze heeft als basisdoelstelling ‘het geleidelijk verwijderen van de schadelijkste stoffen uit consumentenproducten, zoals speelgoed, kinderverzorgingsartikelen, cosmetica, detergenten, materialen die met levensmiddelen in aanraking komen en textiel’ Brussel noemt bijvoorbeeld hormoonontregelaars, chemische stoffen die het immuunsysteem en de ademhalingswegen aantasten, en perfluoralkylen (PFAS’s). Maar er was een voorbehoud bij het veto: ‘Tenzij wordt aangetoond dat het gebruik ervan van essentieel belang is voor de samenleving’.

 

De rol van Europees Milieubureau

De Commissie is niet duidelijk om hoeveel stoffen het precies gaat of welke stoffen uiteindelijk in het draaiboek worden opgenomen. In het gepubliceerde document wordt verwezen naar families van chemische stoffen – zoals bisfenolen – die worden gebruikt bij de fabricage van kunststoffen en die honderden verschillende verbindingen omvatten. Het Europees Milieubureau – een federatie van milieuorganisaties die bekend zijn onder het acroniem EEB – schat dat in totaal 5.000 tot 7.000 stoffen onder het maandag gepubliceerde stappenplan zouden vallen. De EEB heeft de stap van Brussel beschreven als de ‘grote ontgifting’ en is van mening dat er nergens ter wereld een soortgelijk precedent bestaat.

 

Wake-up all voor industrie

In het korte persbericht dat is uitgegeven, spreken de Commissie van ‘een belangrijke stap voorwaarts’. Tegelijkertijd benadrukt de Commissie dat dit een open lijst is waaraan stoffen kunnen worden toegevoegd of geschrapt. Afhankelijk van het bewijsmateriaal dat wordt gevonden. Veel van de in deze routekaart opgenomen stoffen zijn aanwezig in veelgebruikte producten, zodat de beperking ervan belangrijke veranderingen met zich mee zal brengen. Als een soort wake-up call voor de industire.

 

Geen absoluut totaalverbod

De routekaart ‘zal de hoeksteen vormen van de meerjarenplanning’ voor chemische beperkingen en bevat een tijdschema voor de uitvoering. Het vermelden van een stof of familie betekent niet dat er een totaalverbod is. Wat de Commissie in de komende jaren zal doen, is het ECHA opdracht geven een veto uit te spreken over die familie van chemische stoffen. Vervolgens zal ECHA een technisch verslag opstellen met zijn voorstel over die groep chemische stoffen. Het is ten slotte aan de lidstaten om te beslissen of zij deze stoffen verbieden en voor welke toepassingen. Aldus EEB-deskundige Tatiana Santos.

 

Volgens de lijnen van geleidelijkheid

Sommige van de verbindingen die in het vrijgegeven document zijn opgenomen, zijn reeds verboden of zullen binnenkort geleidelijk moeten worden geëlimineerd. Maar de EEB stelt dat voor de overgrote meerderheid momenteel geen beperkingen gelden. ‘Dit stappenplan is een eerste stap op weg naar totale eliminatie, die de industrie radicaal zal veranderen,’ zegt Santos. Het proces om de chemische stoffen op de lijst te verbieden, zal binnen twee jaar van start gaan.

Foto door Bicanski via Pixnio

Bron: EL PAÍS
Lees ook: SVHC kandidatenlijst bijgewerkt met 4 nieuwe gevaarlijke chemicaliën

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!