Revolutie in de Europese industrie
Revolutie in de Europese industrie – Tot de families van chemische stoffen behoren PVC – de moeilijkst te recyclen kunststoffen – en brandvertragers. Als ze uiteindelijk worden verboden, zal dat een ware revolutie betekenen in de Europese industrie, omdat ze op grote schaal worden gebruikt. Het hele proces van herziening van de regelgeving dat uiteindelijk moet leiden tot een definitief verbod op de stoffen die nu in het stappenplan zijn opgenomen, zou volgens ramingen van de EEB-organisatie tegen 2030 voltooid kunnen zijn.
3 redenen om voor Siam software te kiezen

Europees Commissaris voor de interne markt Thierry Breton benadrukt de ’transparantie’ die tijdens het gehele proces zal worden betracht. ‘Belanghebbenden hebben behoefte aan transparantie en zichtbaarheid over het werk dat voor hen ligt. Het stappenplan voor beperkingen biedt die zichtbaarheid en stelt ondernemingen en andere belanghebbenden in staat zich beter voor te bereiden op mogelijke beperkingen.’ Dit wordt ook erkend in het document dat de Commissie maandag heeft gepubliceerd: ‘Het stappenplan biedt de belanghebbenden transparantie over de restrictiewerkzaamheden van de autoriteiten en stelt de ondernemingen in staat te anticiperen op (potentiële) komende restricties, bijvoorbeeld door nu al substitutieactiviteiten op te starten.’

 

Doel van de beperkingen

Milieucommissaris Virginijus Sinkevičius herinnert eraan dat de beperkingen ’tot doel hebben de blootstelling van mens en milieu aan een aantal van de schadelijkste chemische stoffen te verminderen. Ze hebben betrekking op een breed scala van toepassingen: industrieel, beroepsmatig en in consumentenproducten.’

 

Verklaring routekaart

Volgens het maandag 25 april 2022 vrijgegeven document hebben de beperkingen in de routekaart tot doel ‘onaanvaardbare chemische risico’s’ met alle beschikbare middelen tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door stoffen in groepen in te delen. EEB-deskundige Tatiana Santos legt uit dat, aangezien er duizenden verbindingen zijn, het ‘eeuwen zou duren om de herzieningen af te ronden’ als er één voor één een veto over zou worden uitgesproken. Daarom, voegt ze eraan toe, ‘stellen wij nu voor om hele families van de meest zorgwekkende chemische stoffen aan banden te leggen’.

 

Voortschrijdend inzicht

De Commissie benadrukt in haar draaiboek dat de lijst van stoffen ‘regelmatig opnieuw zal worden bezien’, zodat ‘nader onderzoek tot wijzigingen kan leiden’. Tevens wordt benadrukt dat de staten beperkingen kunnen blijven voorstellen voor andere chemische stoffen die niet in dit voorstel zijn opgenomen. Bovendien wordt verzekerd dat Brussel reeds met de industrie samenwerkt om manieren te vinden voor de ‘overgang’ voor de stoffen die zullen worden verboden.

Foto door form PxHere

Bron: EL PAÍS
Lees ook: Revolutie in de Europese industrie

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!