SVHC kandidatenlijst bijgewerkt met 4 nieuwe gevaarlijke chemicaliën

SVHC kandidatenlijst bijgewerkt met 4 nieuwe gevaarlijke chemicaliënDe kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) bevat nu 223 vermeldingen die chemische stoffen identificeren die mogelijk schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.

U kunt de volledige lijst hier raadplegen, maar laten we u iets meer uitleggen over de 4 recent toegevoegde stoffen, hun kenmerken, identificatienummer en de redenen voor hun opname.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com
Japanse Plamuurmessenset
Plamuur

Gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan kanidatenlijst
  • 6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methyleendi-p-cresol (EC 204-327-1 CAS 119-47-1), gebruikt in rubbers, smeermiddelen, kleefstoffen, inkten en brandstoffen, en als giftig voor de voortplanting beschouwd (Artikel 57 c).
  • Tris (2-methoxyethoxy)vinylsilaan (EC 213-934-0 CAS 1067-53-4), dat kan worden gebruikt in rubbers, kunststoffen en kitten, en dat ook als reproductietoxisch wordt beschouwd (Artikel 57 c).
  • (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo [2.2.1] heptan-2-on dat elk van de individuele isomeren en/of combinaties daarvan omvat (4-MBC) ), voornamelijk gebruikt in de samenstelling van cosmetica, waarvan nu wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen bevatten (Artikel 57 f – gezondheid van de mens).
  • S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(of 9)-yl O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl) O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl) fosforodithioaat (EC 401-850-9 CAS 255881-94-8), gebruikt bij de fabricage van smeermiddelen en vetten, en opgenomen als Persistent Bioaccumulatief Toxic (PBT) (Artikel 57 d).

 

Voortvloeiende verplichtingen

Bedrijven die stoffen, hun mengsels of voorwerpen (componenten, materialen) die SVHC’s bevatten importeren, produceren, verkopen of gebruiken, kunnen wettelijke verplichtingen hebben die van kracht zijn vanaf de datum van opname:

  • Informeer klanten en consumenten onder REACH over voorwerpen die stoffen op de kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% w/w.
  • Informeer ECHA onder REACH.
  • Vereiste om ECHA te informeren op grond van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (SCIP-database).
  • Het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen voor stoffen op zich en stoffen in mengsels die SVHC’s bevatten.

Rekening houdend met deze reeks wettelijke verplichtingen, is het om twee redenen van groot belang dat bedrijven aandacht besteden aan de updates van de kandidatenlijst: aan de ene kant om te voldoen aan de vereisten die we zojuist hebben gezien, rekening houdend met het feit dat de lijst nieuwe SVHCS regelmatig. En aan de andere kant is het heel gebruikelijk dat een stof die op de kandidaatslijst staat in de toekomst op de autorisatielijst wordt geplaatst, en bedrijven zouden nieuwe stoffen moeten onderzoeken om ze te vervangen.

Lees ook: Inventarisatie van potentieel gevaarlijke chemische stoffen op schema

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!