Industrie vraagt uitstel deadline aanmelding SCIP-database
Industrie vraagt uitstel deadline aanmelding SCIP-databaseMaandag 21 september heeft een coalitie van 40 brancheorganisaties een brief geschreven aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen waarin wordt opgeroepen tot doortastende maatregelen om implementatiekwesties binnen de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (KRW) op te lossen, met name de Substances of Concern in Products (SCIP) -database.

 
De ondertekenaars – die een zeer belangrijk deel van de Europese economie vertegenwoordigen – vragen om een ​​dringende oplossing van implementatiekwesties in een database die is ontworpen om de circulaire economie te ondersteunen, zoals verwoord in de Europese Green Deal. Deze “SCIP” -databank is vereist op grond van artikel 9.1 van de geactualiseerde kaderrichtlijn afvalstoffen.

Drie actiepunten

De ondertekenaars van deze brief vragen president von der Leyen om onmiddellijk actie te ondernemen om:

  1. Stel de SCIP-meldingsdeadline van 5 januari 2021 uit met ten minste 12 maanden nadat de database is voltooid;
  2. Een onderzoek uitvoeren naar het nut, de haalbaarheid, de proportionaliteit en de impact van de database, en;
  3. Geef het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) de opdracht om de SCIP-database aan te passen aan de uitkomst van een dergelijk onderzoek.

 

Ontwikkeling database niet tijdig afgerond

ECHA slaagde er niet in de ontwikkeling van de database af te ronden binnen het vereiste tijdsbestek dat liep tot januari 2020. Hierodoor konden bedrijven hun eigen systemen niet ontwikkelen, testen en aanpassen om te voldoen aan de kennisgevingstermijn van januari 2021.

 

Zorgen niet weggenomen

Ondertekenaars maken zich ernstig zorgen over de werkbaarheid, evenredigheid en waarde van de SCIP-database en hebben die zorgen die de afgelopen twee jaar ook herhaaldelijk geuit. Maar deze zorgen zijn niet weggenomen door de Europese Commissie, noch door ECHA.

 

In strijd met EU-beginselen

In strijd met de EU-beginselen voor betere regelgeving, werd tijdens de laatste fase van het medebeslissingsproces artikel 9.1 toegevoegd aan de herziene KRW. Zonder voorafgaande raadpleging van belanghebbenden of effectbeoordeling. Een degelijke impactstudie moet helpen om de weg voorwaarts te bepalen om de EU-ambitie voor een circulaire Europese economie waar te maken.

 
Lees ook: Webinar voor gifcentra: de eerste nalevingsdatum nadert

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!