Welke talen zijn vereist voor meldingen?

Welke talen zijn vereist voor meldingen?Volgens bijlage VIII bij de CLP-verordening moeten opmerkingen worden ingediend in de officiële talen van de lidstaten waar het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij de lidstaat anders heeft bepaald.

De lijst met geaccepteerde talen voor elke lidstaat is te vinden in het overzicht van de vereisten van de lidstaten voor de taal (talen) van kennisgevingen. Geef in uw PCN-dossier alle relevante talen aan. Vrije tekstvelden in de opgegeven talen komen beschikbaar voor:

  • toxicologische informatie; en
  • enige classificatie- en etiketteringsinformatie, b.v. aangetaste organen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het opstellen van een dossier in meerdere talen, zie kennisgevingen van het gifcentrum: Handleiding voor dossiervoorbereiding en indiening.

Lees ook: ‘Hoe moet je een PCN voorbereiden?