Veranderingen in productcategorisatie voor het melden aan gifcentra

 

Veranderingen in productcategorisatie voor het melden aan gifcentra

Helsinki, 20 juli 2020 – Het Europese productcategorisatiesysteem (EuPCS) is bijgewerkt met wijzigingen voor e-liquids, medische hulpmiddelen, legeringen en pyrotechnische producten. De EuPCS is nu ook beschikbaar in 23 EU-talen, samen met bijgewerkt ondersteuningsmateriaal.

 

De wijzigingen zijn onder meer:
  • De categorie ‘e-liquids en mengsels voor elektronische sigaretten (PC-ELQ)’ opsplitsen in ‘e-liquids voor elektronische sigaretten PC-ELQ-1’ en ‘Mengsels voor e-liquids PC-ELQ-2’.
  • Nieuwe categorieën voor ‘Medische hulpmiddelen voor reiniging en desinfectie (PC-MED-1)’, ‘Overige medische hulpmiddelen (PC-MED-OTH)’ en ‘Legeringen PC-TEC-25’.
  • Pyrotechnische categorieën ‘PC-PYR-1’ samenvoegen met ‘PC-PYR-4’ en ‘PC-PYR-OTH’ in één categorie: ‘Pyrotechnische producten (PC-PYR)’.

 

EuPCS opgenomen in meldingsformaat gifcentrum

De EuPCS wordt opgenomen in het meldingsformaat van het gifcentrum en wordt in oktober samen met de volgende IUCLID-release beschikbaar gesteld in de hulpmiddelen voor dossiervoorbereiding. Er is ook een bijgewerkte praktische gids van EuPCS beschikbaar om te ondersteunen bij het categoriseren van mengsels op basis van het beoogde gebruik.

 

Achtergrond

Volgens artikel 45 van de CLP-verordening moeten bedrijven informatie verstrekken over bepaalde gevaarlijke mengsels die ze in de handel brengen aan relevante nationale instanties. De nationale instanties stellen deze informatie ter beschikking van gifcentra om in geval van nood advies te geven aan het publiek of medisch personeel. Bijlage VIII bij de CLP-verordening bevat de geharmoniseerde vereisten voor meldingen van antigifcentra die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021.

 

Doel Europese productcategorisatiesysteem

Het Europese productcategorisatiesysteem wordt gebruikt om de overdracht van informatie over het beoogde gebruik van een mengsel waarvoor een indiening overeenkomstig artikel 45 en bijlage VIII van de CLP-verordening moet worden gedaan, te vergemakkelijken en om de statistische analyse van vergiftigingsgevallen te ondersteunen.

Bron: Poison Centres
Lees ook: Een nieuwe manier om meldingen aan antigifcentrum voor te bereiden

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!