Hoe de UFI-code levens kan redden

Hoe de UFI-code levens kan redden

Foto: PxHere

Hoe de UFI-code levens kan reddenBij medische noodsituaties veroorzaakt door gevaarlijke mengsels is snelle toegang tot relevante informatie over deze stoffen van cruciaal belang. Om ervoor te zorgen dat deze informatie effectief kan worden verstrekt, is in de Europese Unie een uniform informatiesysteem voor spoedeisende gezondheidszorg opgezet. Volgens artikel 45 van de CLP-verordening zijn lidstaten verplicht specifieke instanties aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van deze informatie. In Nederland is dat het het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) – telefoonnummer +31 (0) 30 274 8888 en in België is dat het Belgisch antigifcentrum – telefoonnummer +32 (0) 70 245 245.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Voor bedrijven die gevaarlijke mengsels op de markt brengen gelden speciale regels. Niet alleen moeten zij deze mengsels op passende wijze etiketteren en classificeren, maar zij moeten ook uitgebreide informatie verstrekken. Denk aan de chemische samenstelling, toxicologische gegevens en contactgegevens van de aangemelde instantie. Om ervoor te zorgen dat deze informatie effectief toegankelijk is in het uniforme informatiesysteem, krijgen de mengsels een unieke formule-identificatie toegewezen: de UFI-code (‘Unique Formula Identifier’).

 

Wat is de UFI-code

De UFI-code bestaat uit de 3 letters ‘UFI’ gevolgd door 16 cijfers, gerangschikt in 4 blokken en gescheiden door koppeltekens. Bedrijven die dergelijke mengsels op de markt brengen, zijn verplicht de UFI-code op het containeretiket of in het veiligheidsinformatieblad te vermelden. Voor een gemakkelijke identificatie wordt aanbevolen om de UFI-code naast de streepjescode of gevarenpictogrammen te plaatsen.

 

Gespreide introductie van de UFI-code
  • Sinds januari 2021 moet er voor consumentenproducten en commerciële producten een UFI-code worden verstrekt.
  • Sinds januari 2024 is de UFI-code ook verplicht voor industriële producten.
  • Vanaf 1 januari 2025 moeten alle producten op de markt met fysieke en gezondheidsrisico’s een UFI-code vermelden.

 

Verbeterde efficiëntie door UFI-code

De informatie die door de UFI-code wordt geïdentificeerd, is niet openbaar toegankelijk, maar is alleen toegankelijk voor gespecialiseerde voorzieningen zoals antigifcentra. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte toegang in geval van nood.

 

Verbeteren van veiligheid

Over het geheel genomen draagt ​​de introductie van de UFI-code bij aan het verbeteren van de veiligheid bij de omgang met gevaarlijke mengsels en het vergroten van de efficiëntie van de spoedeisende gezondheidszorg. 

Bron: HAUFE
Lees ook: Alles wat u altijd heeft willen weten over microplastics … 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!