Een ingediende PCN kennisgeving uitschakelen

Een ingediende PCN kennisgeving uitschakelenIn december 2021 heeft het ECHA de ‘PCN: een praktische gids’ bijgewerkt tot versie 5.0. Deze versie bevat een stapsgewijze uitleg van de nieuwe functionaliteit voor het deactiveren van ingediende kennisgevingen via het ECHA-indieningsportaal, die werd geïntroduceerd in IUCLID 6 (versie 6.20.).

 

Waarom zouden bedrijven een kennisgeving moeten uitschakelen?

Nu kunnen bedrijven via het indieningsportaal van het ECHA een met succes ingediend dossier deactiveren als zij dat nodig hebben omdat:

3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com
Japanse Plamuurmessenset
Plamuur

  • het verkeerde informatie bevat die niet kan worden verwijderd of volledig vervangen als gevolg van bestaande validatieregels voor updates.
  • het verkeerde indieningstype heeft ingediend, bijvoorbeeld een nieuwe kennisgeving voor een significante wijziging van de samenstelling in plaats van een update van een bestaande kennisgeving met dezelfde samenstelling.
  • Hij heeft per vergissing een dossier ingediend dat testgegevens bevat.
  • De indiening is gedaan vanuit de verkeerde juridische entiteitsrekening, bijvoorbeeld als consultant.

 

In welke gevallen zou een kennisgeving kunnen worden gedeactiveerd?

Deze nieuwe functie wordt alleen in zeer specifieke omstandigheden gebruikt, namelijk wanneer onjuiste gegevens zijn ingediend die niet in een bijwerking kunnen worden gecorrigeerd.
In die gevallen zal alleen de laatste geldige indiening (bijvoorbeeld als de kennisgeving is bijgewerkt) deze functie bieden. In het geval van bijgewerkte indieningen is het dus alleen mogelijk de laatste indiening uit te schakelen, en dan kan het bedrijf ook overwegen de eerste indiening ook uit te schakelen.

 

Hoe verloopt het proces om een melding uit te schakelen?

De “Functionaliteit Uitschakelen Indiening” is toegankelijk via de drie puntjes “…” van het indieningsrapport:
Een ingediende PCN kennisgeving uitschakelen
ECHA PCN: een praktische gids, 12.6 punt

Na toegang tot de functie moeten bedrijven een van de geselecteerde redenen kiezen om een kennisgeving uit te schakelen:

ECHA PCN: een praktische gids, 12.6 punt

Zodra het verzoek tot uitschakeling van de indiening is bevestigd, wordt er een nummer aan toegekend, zodat het proces kan worden gevolgd in het ECHA-portaal voor indieningen:
Een ingediende PCN kennisgeving uitschakelen
Een ingediende PCN kennisgeving uitschakelen
ECHA PCN: een praktische gids, 12.6 punt

 

Tot slot

Tot slot is het belangrijk op te merken dat, zodra de indiening met succes is uitgeschakeld, het de verantwoordelijkheid van de onderneming is om downstreamklanten die door het uitschakelingsproces kunnen worden getroffen, te informeren, aangezien er geen mededeling is om de ondernemingen die naar dergelijke indieningen verwijzen, te informeren.

Lees ook:  Nieuwe release IUCLID service