Wordt uw bedrijfsgrootte correct aangegeven?

 

Wordt uw bedrijfsgrootte correct aangegeven?

ECHA verifieert binnenkort de omvang van micro-, kleine en middelgrote bedrijven (MKB) die tussen 2016 en 2019 onder REACH stoffen hebben geregistreerd en die hebben geprofiteerd van lagere vergoedingen. Controleer of u de grootte van uw onderneming correct hebt opgegeven en de documenten in REACH-IT hebt geüpload.

 
Helsinki, 31 januari 2020 – Als u een MKB-registrant bent, moet u controleren of de bedrijfsgrootte die u hebt opgegeven bij het registreren of bijwerken van uw registratie correct is en dat u de vereiste ondersteuningsdocumenten in REACH-IT hebt geüpload.

Hoe informeert u ECHA?

Indien de door u geclaimde bedrijfsgrootte onjuist blijkt te zijn, dient u ECHA te informeren middels een e-mail naar: sme-verification@echa.europa.eu en uw informatie in REACH-IT bij te werken.

 

Zelf corrigeren scheelt geld

Door uw maat aan te geven en te corrigeren voordat ECHA met de verificatiecontrole begint, profiteert u van een volledige kwijtschelding van administratieve kosten en hoeft u alleen het verschil voor de toepasselijke registratiekosten te betalen. Stelt ECHA tijdens het verificatieproces vast dat u een onjuiste grootte heeft geclaimd, dan dient u het saldo van de juiste vergoeding te voldoen plus een administratieve toeslag tot een maximum van € 19.900,00.

 

Vinger aan de pols

Een stapsgewijze aanpak voor het bepalen en declareren van de juiste grootte van uw onderneming is beschikbaar op de website van ECHA. Het is ook belangrijk om uw REACH-IT-accounts regelmatig te controleren op berichten en taken van ECHA, uw contactgegevens actueel te houden en te reageren op verzoeken van ECHA.

 

Midden- en kleinbedrijf (MKB)

Bedrijven van elke omvang zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van chemicaliën die ze op de EU-markt brengen. Er is veel materiaal en veel hulpmiddelen beschikbaar om u te helpen. Duizenden bedrijven – waaronder veel MKB-bedrijven – hebben hun chemicaliën al geregistreerd bij ECHA.

 

Ken uw verantwoordelijkheden!

Als u REACH, CLP, PIC en de Biocidenverordeningen nog niet kent, moet u eerst weten wat uw rechten en verantwoordelijkheden zijn. Deze zijn afhankelijk van uw rol in de toeleveringsketen, de specifieke stof die u importeert, produceert, opslaat of gebruikt en hoe gevaarlijk deze is.

 

Lagere vergoedingen voor het MKB

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen profiteren van lagere vergoedingen op grond van de REACH-, CLP- en biocidenverordeningen. De verminderingen zijn afhankelijk van de bedrijfsomvang zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361 / EG van de Commissie en kunnen tot 95% bedragen van de standaardvergoeding voor een REACH-registratie.

MKB-vergoedingen onder REACH en CLP
MKB-vergoedingen volgens de biocidenverordening
Bron: ECHA
Lees ook: Nieuwe verbeteringen aan het ECHA-indieningsportaal

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!