21e ATP van de CLP-verordening van kracht!

21e ATP van de CLP-verordening van kracht!

Foto: Flickr

21e ATP van de CLP-verordening van kracht!De 21e ATP van de CLP-verordening introduceert 28 nieuwe vermeldingen in de lijst van gevaarlijke stoffen en herziet de classificatie van nog eens 24. De nieuwe regelgeving is op 25 januari van kracht geworden, maar de toepassing is vrijwillig tot 5 september 2025.

20 maart 2024 – De nieuwe verordening is op 25 januari in werking is getreden, maar de toepassing ervan is vrijwillig tot 5 september 2025. De verordening vertegenwoordigt de eenentwintigste aanpassing aan de technische vooruitgang (ATP) van de CLP, die in dit geval de harmonisatie aangeeft van de classificatie van de stoffen die in genoemde verordening zijn opgenomen. De classificatie betreft de gevaren, specifieke concentratiegrenzen, M-factoren, et cetera.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

28 OPNAMES EN HERZIENING VAN 24 STOFFEN OP DE LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN!

 

Enkele voorbeelden

De voorstellen omvatten een evaluatie en classificatie van specifieke M-factoren, specifieke concentratiegrenzen en toxiciteitswaarden (ETA) van stoffen, als onderdeel van hun algemene classificatie. Hieronder zullen we er enkele bespreken.

1. Gewijzigde stoffen
Bestaande vermeldingen worden vervangen door nieuwe, die de volgende stoffen bevatten:

  • Benzylalcohol, CAS 100-51-6
  • Methylacrylaat; methylpropenoaat, CAS 96-33-3
  • Massief lood [deeltjesdiameter ≥ 1 mm], CAS 7439-92-1
  • Loodpoeder [deeltjesdiameter 1 mm], CAS 7439-92-1

2. Nieuwe vermeldingen
De classificatie van nieuwe stoffen is geharmoniseerd, waaronder de volgende:

  • • Nonylfenol, vertakt en lineair, geëthoxyleerd (met een gemiddelde molecuulmassa kleiner dan of gelijk aan 1540 g/mol) [inclusief ortho-, meta-, para- of isomerencombinaties daarvan], CAS 127087-87-0 9016- 45-9 26027-38-3 68412-54-4 27986-36-3 20427-84-3 27176-93-8 1119449-38–5 7311-27 -5 2-7942-27-4 26-264- 02-8 271-77-05-5 1440-9-72-4 en anderen
  • Kaneelaldehyde; 3-fenylprop-2-enal; kaneelaldehyde; kaneel [1] (2E)-3-fenylprop-2-enal [2], CAS 104-55-2 [1] 14371-10-9 [2]
  • 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen]difenol; bisfenol AF, CAS 1478-61-1

 

Wat zijn de volgende stappen?

Deze update van geharmoniseerde classificaties voor de lijst met gevaarlijke stoffen betekent dat bedrijven de classificaties die in hun producten worden gebruikt, zullen moeten herzien. Ook moeten ze wijzigingen aanbrengen in de etikettering/SDS van de betrokken producten om de nieuwe gevarenclassificaties op te nemen. Om een ​​meer aanvaardbare transitie voor bedrijven te vergemakkelijken, heeft de Commissie een overgangsperiode ingesteld tot 5 september 2025. Gedurende deze overgangsperiode zijn de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de toepassing van de nieuwe classificatie vrijwillig .

Bronnen: eur-lex.europa 1 eur-lex.europa 2
Lees ook: Volgende stappen voor voorstel voor PFAS-beperking

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!