Volgende stappen voor voorstel voor PFAS-beperking

Volgende stappen voor voorstel voor PFAS-beperking

Volgende stappen voor voorstel voor PFAS-beperkingHet Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) schetst hoe zijn twee wetenschappelijke comités vooruitgang zullen boeken bij de evaluatie van het voorstel om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in Europa te beperken.

13 maart 2024 – Na de screening van een groot aantal opmerkingen die tijdens de raadpleging zijn ontvangen, verduidelijkt ECHA de volgende stappen voor het voorstel om PFAS te beperken in het kader van REACH, de EU-regelgeving voor chemische stoffen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Evaluatie voorgestelde beperkingen

De wetenschappelijke comités voor risicobeoordeling (RAC) en voor sociaal-economische analyse (SEAC) van het Agentschap zullen de voorgestelde beperking samen met de opmerkingen uit de raadpleging in batches evalueren, met de nadruk op de verschillende sectoren die mogelijk getroffen worden.

 

Bijwerken rapport

Tegelijkertijd werken de vijf nationale autoriteiten die het voorstel hebben voorbereid hun oorspronkelijke rapport bij om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de raadpleging. Dit geactualiseerde rapport zal door de commissies worden beoordeeld en zal als basis dienen voor hun adviezen.

 

Overzicht vergaderingen

De sectoren en elementen die in de komende drie commissievergaderingen aan bod komen zijn:

 • Vergaderingen maart 2024:
  – Consumentenmengsels, cosmetica en skiwax;
  – Gevaren van PFAS (alleen door RAC);
  – Algemene aanpak (alleen door SEAC).
 • Vergaderingen juni 2024:
  – Metaalplateren en vervaardiging van metalen producten;
  – Aanvullende discussie over gevaren (alleen door RAC).
 • Vergaderingen september 2024:
  – Textiel, stoffering, leer, kleding, tapijten (TULAC);
  – Materialen en verpakkingen die met voedsel in contact komen;
  – Aardolie en mijnbouw.

 

Evaluatie plannen en volgende stappen

Meer informatie over de plannen van de commissies om de resterende sectoren te evalueren en over de volgende procedurele stappen zal worden aangekondigd naarmate de werkzaamheden vorderen. Deze informatie zal samen met de commissievergaderingen worden gecommuniceerd.

 

Rol ECHA

ECHA doet er alles aan om de advisering te bevorderen, naar aanleiding van de updates van het voorstel door de vijf nationale autoriteiten. Het Agentschap zal de definitieve adviezen binnen de kortst mogelijke termijn aan de Europese Commissie uitbrengen en tegelijkertijd de transparantie, onafhankelijkheid en hoge kwaliteit ervan garanderen.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Hoe de UFI-code levens kan redden 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!