Hoogtepunten van Handhavingsforum november 2021Het Handhavingsforum stemde ermee in om in de toekomst een proefproject uit te voeren voor het beheersen van het op de markt brengen en het gebruik van dichloormethaan (DCM) in verfafbijtmiddelen en N-methylpyrrolidon (NMP) op werkplekken. Het Forum is ook begonnen met het voorbereiden van projecten om de verplichtingen op het gebied van veiligheidsinformatiebladen af ​​te dwingen en om de naleving van de classificatie van was- en schoonmaakproducten te controleren.

Daar waar veel REACH-beperkingen gericht zijn op het op de markt brengen en het gebruik in voorwerpen, definiëren deze twee strikte voorwaarden waaronder deze gevaarlijke stoffen op de werkplek moeten worden gebruikt. Inspecteurs zullen controleren of aan deze voorwaarden wordt voldaan en kunnen bij deze controles samenwerken met inspecteurs die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Tijdlijnen voor het project moeten nog worden bevestigd.

 

Start andere projecten

Het Forum startte ook met de voorbereidingen voor twee projecten waarvoor de controles in 2022 en 2023 zullen starten. Er is begonnen met een project over de classificatie van mengsels, dat zich richt op het gebruik van overbruggingsprincipes bij de classificatie van was- en schoonmaakproducten. De controles in dit proefproject starten mogelijk al in de tweede helft van 2022.

Hoogtepunten van Handhavingsforum november 2021
3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com

 

Kwaliteit van informatie in VIB’s

Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het EU-brede handhavingsproject in 2023 (REF-11) dat gaat kijken naar de kwaliteit van informatie in veiligheidsinformatiebladen.

 

Goedkeuring REF-8-project

Verder keurde Forum keurde het rapport goed voor het REF-8-project dat zich richt op de handhaving van CLP-, REACH- en BPR-verplichtingen met betrekking tot online verkochte stoffen, mengsels en voorwerpen. Deze wordt in december gepubliceerd.

 

Subgroep Biocidenverordening

De subgroep Biocidenverordening (BPRS) van het Forum heeft ook de voorbereiding afgerond van het EU-brede handhavingsproject (BEF-2). Dat zal zich richten op de nalevingscontrole van biociden en het gebruik van goedgekeurde werkzame stoffen, terwijl tevens de nadruk wordt gelegd op nalevingscontroles van desinfectiemiddelen die worden veel gebruikt tijdens de COVID-19-pandemie. De keuringen starten in januari 2022.

 

Actieve open sessie

Tijdens een actieve open sessie met vertegenwoordigers van 29 organisaties van belanghebbenden en vier kandidaat-lidstaten, bespraken het Forum en het BPRS een breed scala aan onderwerpen. Waaronder controles van apparaten die in situ biociden genereren, consistente handhaving tussen lidstaten, afdwingbaarheid van beperkingen voor meerdere stoffen zoals beperkingen en mogelijkheden voor samenwerking tussen inspecteurs en organisaties van belanghebbenden. Afhankelijk van de feedback van de leden kan het Forum de mogelijkheden voor samenwerking met nationale consumentenorganisaties nader onderzoeken om niet-conforme consumentenproducten op te sporen.

Het Handhavingsforum vergaderde op afstand op 9-12 november en het BPRS van 16-17 november 2021.

 
Meer informatie over het forum

 
Bron: ECHA
Lees ook: NGO’s bekritiseren Echa-rapport over chemische recycling plastic afval

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!