Vier gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de kandidatenlijst

Vier gevaarlijke chemicaliën toegevoegd aan de kandidatenlijstDe kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen bevat nu 223 vermeldingen voor chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het veilig beheren van de chemicaliën en het verstrekken van voldoende informatie aan hun klanten en consumenten.

Een van de vier stoffen wordt gebruikt in cosmetica en is toegevoegd aan de kandidatenlijst omdat het hormoonverstorende eigenschappen heeft bij mensen. Twee worden bijvoorbeeld gebruikt in rubbers, smeermiddelen en kitten en zijn opgenomen omdat ze de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden. De vierde wordt gebruikt in smeermiddelen en vetten en is toegevoegd omdat het persistent, bioaccumulerend en giftig is en daarom schadelijk voor het milieu.

Inzendingen toegevoegd aan de kandidatenlijst op 17 januari 2022:

3 redenen om voor Siam software te kiezen
chemical-goods.com
Japanse Plamuurmessenset
Plamuur

#Naam van de stofEC nummerCAS nummerReden voor opnameVoorbeelden van gebruik
16,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol204-327-1119-47-1Giftig voor de voortplanting (Artikel 57c)Rubbers, smeermiddelen, lijmen, inkten, brandstoffen
2tris(2-methoxyethoxy)vinylsilaan213-934-01067-53-4Giftig voor de voortplanting (Artikel 57c)Rubbers, kunststoffen, kitsoorten
3(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo[2.2.1]heptaan-2-on dat elk van de afzonderlijke isomeren en/of combinaties daarvan omvat (4-MBC)Hormoonverstorende eigenschappen (Artikel 57 f - gezondheid van de mens)Cosmetica
4S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(of 9)-yl O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl) O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl) fosforodithioaat401-850-9255881-94-8PBT (Artikel 57d)Smeermiddelen, vetten

Let op: een eerdere groepsvermelding op de kandidatenlijst is gewijzigd. De groepsvermelding “Nonadecafluordecaanzuur (PFDA) en zijn natrium- en ammoniumzouten” bevatte eerder twee vermeldingen: “Decaanzuur, nonadecafluor-, natriumzout” en “natriumnonadecafluordecanoaat”. Deze twee namen beschrijven dezelfde stof en zijn equivalent, daarom is “Decaanzuur, nonadecafluor-, natriumzout” van de lijst verwijderd.

 

In totaal nu 223 vermeldingen

De kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen heeft nu 223 vermeldingen. Sommige hiervan hebben betrekking op groepen chemicaliën, dus het totale aantal beïnvloede chemicaliën is hoger. Deze stoffen kunnen in de toekomst op de Autorisatielijst worden geplaatst. Opname op die lijst betekent dat het gebruik van de stof verboden is, tenzij een bedrijf van de Europese Commissie een autorisatie krijgt om het gebruik voort te zetten.

 

Gevolgen van de kandidatenlijst

Op grond van de REACH-verordening hebben bedrijven wettelijke verplichtingen wanneer hun stof – als zodanig, in mengsels of in voorwerpen – op de kandidatenlijst is opgenomen.

 

Leverancierverplichtingen

Elke leverancier van voorwerpen die een stof van de Kandidatenlijst bevatten met een concentratie van meer dan 0,1 % (gewichtsprocent) moet voldoende informatie verstrekken aan zijn klanten en consumenten om veilig gebruik mogelijk te maken. Consumenten hebben het recht leveranciers te vragen of producten die zij kopen zeer zorgwekkende stoffen bevatten.
Importeurs en producenten van voorwerpen moeten ECHA op de hoogte stellen als hun voorwerp een stof van de Kandidatenlijst bevat binnen zes maanden vanaf de datum waarop het op de lijst is opgenomen (17 januari 2022). Leveranciers van stoffen op de Kandidatenlijst (die alleen of in mengsels worden geleverd) moeten hun klanten een veiligheidsinformatieblad verstrekken.
Ze moeten ook ECHA op de hoogte stellen op grond van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen als hun producten zeer zorgwekkende stoffen bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 % (gewichtsprocent). Deze kennisgeving wordt gepubliceerd in de SCIP-databank op de website van het Agentschap.

Bron: ECHA
Lees ook: Chemische recycling: uitdaging voor EU

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!