Brexit: ECHA bewaart niet-overgedragen VK-registratiegegevens

Brexit: ECHA bewaart niet-overgedragen VK-registratiegegevens In het geval van een een no-deal Brexit bewaart ECHA gegevens over alle Britse REACH-registraties die niet zijn overgedragen aan EU-entiteiten. Het agentschap stelt ze ‘voor bepaalde doeleinden’ beschikbaar voor het publiek.

REACH bepaalt dat registranten gevestigd moeten zijn in de Europese Unie. In een no-deal scenario zouden registraties van juridische entiteiten in het VK ongeldig worden in het ECHA-systeem als ze niet zijn overgedragen aan een enige vertegenwoordiger of importeur in de EU27 of EER.

 

Voor de duidelijkheid

Volgens de laatste cijfers moet het overdrachtsproces voor meer dan 700 van dergelijke registraties nog worden gestart. Op een totaal van 1.800. Vorige maand drong het hoofd van de Britse Chemical Industries Association (CIA) aan op een nuchtere aanpak van transfers.
ECHA meldde dat het van plan is om de registratienummers van niet-overgedragen dossiers in te trekken. Zodat gezamenlijke registranten van de stoffen, downstreamgebruikers en het publiek kunnen zien welke registraties niet langer geldig zijn na Brexit. Voor de gegevens over die registraties zei ECHA: ‘Onze plannen zijn om ze te bewaren, zowel in onze systemen als openbaar beschikbaar’. Volgens Chemical Watch is de reden voor deze blijvende beschikbaarheid van informatie is de aanwezigheid op de EU-markt, die ook na een harde Brexit niet wijzigt. De informatie over hun chemische eigenschappen kunnen derhalve nog steeds relevant zijn voor het publiek.

 

Uitzonderingsregels

De verduidelijking zal zorgen wegnemen dat Britse registraties na Brexit ‘uit het systeem verdwijnen’. Vorige maand drong een hoge ambtenaar van het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (Defra) er bij de registranten op aan om de benodigde informatie van ECHA tijdig te downloaden. ECHA stelde namelijk dat niet-overgedragen Britse registraties zouden worden gemarkeerd als ‘ongeldig’. Dit betekent dat de informatie niet kan worden gebruikt om registratiedossiers samen te stellen of om toegang te krijgen tot de markt. Het agentschap voegde er echter aan toe dat ze wel gebruikt kunnen worden onder ‘bepaalde voorwaarden en voor bepaalde doeleinden’. Bijvoorbeeld om de productveiligheid te verbeteren, inclusief de ontwikkeling van veiligheidsinformatiebladen. Of voor referentie door autoriteiten of academici.

 

Uitstel dreiging, maar geen afstel

De dreiging van een no-deal Brexit is afgenomen doordat het VK zich voorbereidt op een algemene verkiezing, waarvan de uitkomst zal bepalen of een deal al dan niet kan worden overeengekomen en goedgekeurd in het parlement tegen de nieuwe Brexit-deadline van 31 januari. Geen deal is echter nog steeds een mogelijkheid en zorgen blijven bestaan.

 

‘Wanneer’ afhankelijk van deal of no-deal

Cefic zei dat veel Britse bedrijven wachtten om de overdracht te starten zodra er meer zekerheid is over de Brexit. ‘In het geval van een no-deal Brexi worden de meeste van deze registraties verwacht op het moment dat de Brexit-datum duidelijk is. In geval er wel een deal wordt gerealiseerd gebeurt dat aan het einde van de overgangsperiode als een deal is bereikt’, aldus Cefic.

 

Bewustzijn downstreamgebruikers

Zowel Cefic als de Britse CIA hebben het bewustzijn onder hun leden en downstreamgebruikers vergroot. Downstreamgebruikers in de EU hebben gesproken over de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd in een no-deal-scenario en beschuldigt de Europese Commissie ervan hen te verlaten door te weigeren een overgangsperiode van drie jaar toe te kennen voor registratie van stoffen die uit het VK worden ingevoerd. Het antwoord van ECHA luidt dat downstream-gebruikers op haar website kunnen vinden welke registratienummers zijn ingetrokken. In het geval ze die bewuste stof willen gaan gebruiken, dienen ze volgens het agentschap een andere leverancier te zoeken of zelf importeur te worden.

Lees ook: ‘Inspecteurs in de EU richten zich op REACH-autorisatieplichten