Britse regering drong aan op aanpassing van EU-regelgeving na Brexit

Britse regering drong aan op aanpassing van EU-regelgeving na Brexit

 
Harmonisatiecode om REACH en Echa-lidmaatschap te garanderen – De herkozen Britse regering wordt geconfronteerd met nieuwe oproepen van de chemische sector om ervoor te zorgen dat het regelgevingskader van het VK hetzelfde is als dat van de EU na de Brexit.

 

Gevolgen absolute meerderheid conservatieven

Het algemene verkiezingsresultaat van 12 december zorgde ervoor dat de conservatieve partij met een aanzienlijke meerderheid de macht terugkreeg. Dit betekent dat premier Boris Johnson rond 31 januari relatief ongestemd door kan gaan met zijn plannen voor terugtrekking.

 

Snelle goedkeuring deal

Het Parlement zal naar verwachting de in oktober met de EU overeengekomen deal van Johnson snel goedkeuren. De besprekingen over de details van de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK beginnen in februari. Zodra de regeringen van de EU27 overeenstemming bereiken over de onderhandelingspositie van de Unie.

 

In het geval overleg mislukt …

Johnson staat erop dat de gesprekken eind 2020 kunnen worden afgerond. Het moment dat de verwachte overgangsperiode afloopt. Maar de partijen zouden dit kunnen verlengen om onderhandelingstijd te winnen. In het geval het overleg mislukt, gaan de EU en het VK handel drijven onder WTO-voorwaarden.

 

Afzwakking ‘gelijke bescherming van het veld’

De chemische industrie is niet blij dat in de definitieve tekst van de deal de verwijzingen naar ‘gelijke bescherming van het veld’ met betrekking tot bijvoorbeeld milieunormen zijn verwijderd uit de wettelijk bindende terugtrekkingsovereenkomst en in plaats daarvan opgenomen in de politieke verklaring werd opgenomen. Deze verklaring is namelijk slechts van toepassing tot het einde van de overgangsperiode in 2020.

 

Beloftes van Trump

De zorgen van de chemische indistrie dat de regering Johnson de EU-milieunormen wil afwijken, zijn bepaaald niet weggenomen door de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij een ‘massale’ Brexit-handelsovereenkomst met het VK zal aangaan.

 

Goede afstemming met EU ook Brits belang

Steve Elliott, hoofd van de Britse Chemical Industries Association, zei dat het ‘in ons belang voor het milieu en de handel is om een ​​nauwe aanpassing van de regelgeving te bewerkstelligen’ met de EU. Het is ook van vitaal belang, zei hij, ‘ervoor te zorgen dat we de allerbeste geschoolde, gespecialiseerde mensen van overal ter wereld kunnen blijven aantrekken en behouden’.

 

Negatieve gevolgen voor de industrie

In navolging van de opmerkingen van de heer Elliott zei Kate Young, Brexit-campagnevoerder bij NGO CHEM Trust, dat het ‘essentieel is dat het VK na Brexit zo dicht mogelijk bij EU REACH blijft om de beste bescherming van gezondheid en milieu te waarborgen’. Het is duidelijk, voegde ze eraan toe, dat het VK – om deel te nemen aan het REACH-systeem – ‘de noodzaak moet accepteren’ om zich te blijven aanpassen aan de chemische wetgeving van de EU. De EU27 kan [dan] de voortdurende betrokkenheid van het VK bij Echa aanvaarden en het VK zou er dan baat bij hebben in het REACH-systeem te blijven. ‘Elke suggestie van divergentie of zelfs gewoon “niet-regressie” met de huidige regels heeft negatieve gevolgen voor het REACH-lidmaatschap en dus ook negatieve gevolgen voor de chemische industrie.’

 

Voorwaarden voor succes Brexit

Als reactie op het algemene verkiezingsresultaat verwelkomde chief executive van de Chemical Business Association Peter Newport de politieke zekerheid. Hij zei echter dat het belang van het onderhandelen over een handelsrelatie die de Britse chemische sector wrijvingsloos toegang biedt tot EU-markten ‘niet onderschat kan worden[…]. Het behoud van de handel is vanuit het perspectief van de industrie beslissend of de Brexit op de lange termijn als succesvolg wordt beschouwd.

 

Geen duidelijkheid chemische exitstrategie Britse regering

In de aanloop naar de Brexit-deadline heeft de regering gewerkt aan een chemicaliënstrategie voor Engeland, die in 2022 zal worden uitgevoerd. Tot nu toe heeft het niet gezegd of het de kwestie van de aanpassing van het VK aan de EU-normen zal aanpakken.
De in oktober gepublicerde milieuwetgeving geeft de Britse minister van Milieu de bevoegdheid om UK REACH en zijn handhavingsregels te wijzigen. NGO’s vrezen dat dit kan worden gebruikt om chemische normen te verzwakken.

Bron: Chemical Watch

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!

Lees ook:ECHA bewaart niet-overgedragen VK-registratiegegevens