Indeling en etikettering van mengsels klopt in veel gevallen niet!

Indeling en etikettering van mengsels klopt in veel gevallen niet! – Een derde van de onderzochte SDS documenten was niet in overeenstemming met de vereisten.

Een EU-breed handhavingsproject dat de conformiteit van de indeling en etikettering van chemische mengsels controleert, heeft geconstateerd dat een “aanzienlijk” aantal niet voldoet aan de wettelijke basisverplichtingen.

Gedurende 2018 liet het ECHA Enforcement Forum inspecteurs in 29 landen die 3.391 mengsels en 1.620 bedrijven controleren. Daaronder fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs in 2018.

 

Controle en bewustwording

Het rapport van het project werd gepubliceerd op 17 december 2019. Hierin stond onder andere zei dat 44% van de geanalyseerde gevaarlijke mengsels ’ten minste één inconsistentie’ had als het gaat om de classificatie- en etiketteringsverplichtingen. Het doel van de hele operatie was om te controleren of een aantal wettelijke bepalingen van de CLP-verordening werden nageleefd en om de betrokken partijen bewust te maken van de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de artikelen 4, 17, 29, 35 en 37 van de CLP en artikel 31 van REACH.

 

Wat werd gecontroleerd?

Het onderzoek omvatte aanvullende controles op CLP-vrijstellingen van etiketterings- en verpakkingsvoorschriften, geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen, en specifieke regels die van toepassing zijn op vloeibare wasmiddelcapsules (LLDC’s). Inspecteurs controleerden items waarvan algemeen bekend is dat ze gevaarlijke ingrediënten bevatten. Deze omvatten was- en reinigingsproducten, coatings, verven, verdunners en verfverwijderaars, kleefstoffen en afdichtingsmiddelen, geurstoffen in de kamer en luchtverfrisserproducten.

 

De resultaten tonen ook aan dat:
  • 43% van alle gerapporteerde bedrijven ten minste één product had dat niet voldeed aan de regelgeving;
  • 17% van de gerapporteerde mengsels een onjuiste classificatie gebruikte die kan leiden tot onjuiste etikettering op de mengsels. Met een onjuist veilig gebruiksadvies;
  • 9% van de in het project gecontroleerde mengsels met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), de vereiste geharmoniseerde indeling en etikettering niet werden toegepast;
  • 33% van de gerapporteerde mengsels een onjuiste etikettering had;
  • 22% van de gecontroleerde LLDC’s de sluiting van de buitenverpakking haar functionaliteit niet handhaafde bij herhaaldelijk gebruik;
  • 33% van de gecontroleerde veiligheidsinformatiebladen (MSDS) voldeden niet aan de in het project gecontroleerde vereisten.
Tekst loopt door na het onderstaande blok.

Chemisch ingenieur Diana Kharina van Matrix Specialty Lubricants BV: ‘Chemeter hielp ons om 100% CLP en REACH compliant te worden’

Beschikbare vertalingen voor ECHA's leidraad bij bijlage VIII

Belang van Forum aangetoond

Hoofd van de ondersteuning- en handhavingseenheid van ECHA Erwin Annys zei dat dit het belang aantoont van de activiteiten van het Forum en de organisaties van belanghebbenden ‘om de kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen te verbeteren en ten grondslag ligt aan de noodzaak van REACH-beoordelingsactie 3’.

 

Goedkeuring voorstel tot wijziging

In november keurden de EU-lidstaten een voorstel van de Commissie tot wijziging van REACH-bijlage II over veiligheidsinformatiebladen goed. Inclusief de aanpassing aan de eisen voor kennisgeving van gifcentra volgens CLP-bijlage VIII.

 

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de resultaten van het project beveelt het rapport het volgende aan:

  • Fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers moeten meer moeite doen om de juiste gevarenindeling van mengsels te bepalen en dit langs de toeleveringsketen communiceren om verspreiding van onjuiste SDS documenten en etiketinformatie te voorkomen.
  • De industrie moet meer doen om de kwaliteit van SDS documenten te verbeteren. Daarmee zal tevens de supply chain-informatie verbeteren. Dit kan worden bereikt door een betere actieve communicatie en samenwerking langs de keten. Ook het opnemen van aanbevelingen van de SDS-werkgroep van het Forum en het verstrekken van informatiecampagnes en training om de kennis van de branche over dit onderwerp te verbeteren.
  • Het Forum zou moeten overwegen het project over een paar jaar te herhalen om de naleving van de CLP-eisen voor de indeling en etikettering van mengsels en de kwaliteit van de informatie in de toeleveringsketen, inclusief de SDS documenten, te controleren.

Ondertussen bleek in een pilotproject van het Echa Enforcement Forum waarbij 15 lidstaten betrokken waren dat in de geïnspecteerde monsters van mengsels die ZZS bevatten de supply chain-informatie over deze stoffen ontbrak.

Lees ook: Britse regering drong aan op aanpassing van EU-regelgeving na Brexit
Bron: Chemical Watch

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!