ECHA begint met het veiliger maken van drinkwater

ECHA begint met het veiliger maken van drinkwaterECHA begint met het opstellen van een lijst van stoffen die veilig kunnen worden gebruikt in materialen die in contact komen met drinkwater. Het doel is de consumentenbescherming te verbeteren en te zorgen voor gelijke veiligheidsnormen voor de industrie.

Helsinki, 14 december 2020 – Met de herschikking van de drinkwaterrichtlijn heeft ECHA de opdracht gekregen om een ​​EU-positieve lijst samen te stellen en te beheren van chemische stoffen die veilig kunnen worden gebruikt in materialen die in contact komen met drinkwater. De eerste positieve lijst zal naar verwachting ongeveer 1 500 chemicaliën omvatten en zal tegen 2024 door de Europese Commissie worden aangenomen.

 

Beoordelingscriteria

Aangezien de eerste positieve EU-lijst gebaseerd zal zijn op bestaande lijsten in de lidstaten, wordt een evaluatieprogramma ingevoerd waarmee het Agentschap alle stoffen op de lijst binnen 15 jaar na publicatie opnieuw beoordeelt. ECHA geeft prioriteit aan stoffen voor de systematische beoordeling en beveelt de vervaldatum aan. Elke goedgekeurde stof wordt voor een beperkte periode geautoriseerd. De timing van de beoordelingen is gebaseerd op de gevaarlijke eigenschappen van de stoffen en de kwaliteit van en hoe actueel de onderliggende risicobeoordelingen zijn.

 

Beoordelingen aanvragen

Bedrijven moeten een beoordelingsaanvraag indienen bij ECHA in het geval ze hun stoffen op de positieve lijst willen houden. Bedrijven moeten ook een aanvraag indienen als ze nieuwe stoffen aan de lijst willen toevoegen. De lidstaten kunnen ook dossiers indienen bij ECHA om stoffen van de lijst te verwijderen of om vermeldingen bij te werken. Bijvoorbeeld wanneer een concentratiegrens voor een stof in drinkwater verandert. ECHA beoordeelt aanvragen en dossiers en het Comité voor Risicobeoordeling vormt het advies vormen voor verdere besluitvorming door de Commissie.

 

Harmonisatie van beoordeling

Uitvoerend ECHA directeur Bjorn Hansen zegt: ‘We zullen stoffen beoordelen die worden gebruikt in materialen voor bijvoorbeeld de productie van waterleidingen en kranen, en kijken ernaar uit om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwater in heel Europa. Hiermee kunnen we vertrouwen op onze expertise op het gebied van risicobeoordeling, efficiëntie bereiken en zorgen voor consistentie tussen de verschillende soorten chemische wetgeving. Harmonisatie van de beoordeling zorgt ook voor een gelijk speelveld voor bedrijven die deze materialen in verschillende Europese landen aanbieden.’

 

Ondersteuning Commissie in samenwerking EFSA

ECHA ondersteunt de Commissie bij het ontwikkelen van informatie-eisen voor aanvragers en beoordelingsmethoden. Dit werk wordt gedaan in nauwe samenwerking met de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) vanwege de nauwe banden met materialen die in contact komen met voedsel.

 

Achtergrond

Het voorlopige akkoord over de herschikking van de drinkwaterrichtlijn werd op 18 december 2019 bereikt en moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Na goedkeuring wordt de richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treedt deze 20 dagen later in werking.

 
Bron: ECHA

Lees ook: Indeling en etikettering van mengsels klopt vaak niet!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!